+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Financieel rentmeesterschap

Iedereen wil wel graag financieel voorspoedig zijn, maar weet je dat je houding de sleutel is? Het is niet je baan en niet wat je hebt geërfd of wat dan ook. Het is je manier van denken die het verschil maakt. Als het gaat om financiën en welvaart moeten we een houding van rentmeesterschap hebben.

Volgens het woordenboek betekent het woord rentmeester: ‘iemand die het eigendom van een ander beheert, of diens financiën of andere zaken.’ Als je een instelling hebt dat alles wat je hebt en wat je produceert eigenlijk een geschenk van God is, en dat God degene is die je gezondheid, kansen en talenten heeft gegeven – in plaats van dat alles te zien als dingen die van jezelf zijn, dan heb je een mentaliteit van rentmeesterschap. Dat verandert alles!

Door de juiste instelling komt de voorziening vrij waar God door Jezus in heeft voorzien. De Bijbel vertelt ons in 2 Cor. 8:9  dat Jezus arm werd zodat je door Zijn armoede rijk gemaakt kunt worden. Dit gaat niet alleen over emotioneel of geestelijk rijk worden. Dat is er wel bij inbegrepen, maar ook financieel rijk. Een deel van de verzoening van Jezus is om jou voorspoedig te maken en je te voorzien in je fysieke behoeften. Als je niet welvarend bent, dan mis je een deel van wat Jezus voor jou heeft verworven. Ontvangen gebeurt niet zomaar automatisch. Je moet geloof hebben, dat is de juiste houding hiervoor.

Als rentmeester zaai je in het koninkrijk van God in geloof. In 2 Korintiërs 8:10-11 spreekt Paulus met mensen die hem hadden gesmeekt om deel te mogen nemen aan de collecte. Ze hadden niet veel, maar ze waren mild en ze wilden graag geven. Paulus zegt dat ze hun verlangen moeten volgen en doen wat in hun hart leeft. Ik zeg jullie dat er veel mensen zijn die er behoefte aan hebben om tot een zegen te zijn maar ze zijn er bang voor om het te gaan doen. Ik geloof dat God begrijpt dat het voor veel mensen moeilijk is om Hem te vertrouwen wat betreft financiën, dus Hij zegt: probeer het, beproef Mij maar, en kijk of het werkt:  “Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.” (Maleachi 3:10)

Sommigen van jullie hebben een hart om een gever te zijn – jullie willen Gods Koninkrijk op de eerste plaats zetten – maar je hebt er gewoon niet naar gehandeld. Ik moedig je aan om te luisteren naar wat God je zegt om te doen en ga geven in geloof.  In 2 Korinthe 8:12 zegt Paulus hiervan: “Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.” Dit vers verwijst naar de houding van je hart. Ten eerste moet je een gewillige houding hebben, dan zijn je gaven geaccepteerd op grond van de gesteldheid van je hart. 1 Korintiërs 13:3 bevestigt dit: “En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.” De houding van je hart waarmee je geeft is belangrijker dan de gave. Sommige mensen denken dat het net zo eenvoudig is als een munt in een gokautomaat stoppen – je trekt aan de hendel en God komt naar buiten. Mensen denken: ‘God, ik heb U wat gegeven en nu moet U iets terug geven.’ Nee, het hangt af van je hartsgesteldheid. Geef met de juiste houding! Je moet gemotiveerd zijn door de juiste houding van liefde, anders heb je er niets aan.

Een laatste punt dat ik wil maken, komt uit 2 Korinthe 9:6:

“En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.”

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen er zijn die willen dat God in hun grote behoeften voorziet en die toch maar een klein beetje geven. Dat is als een boer die van een veld van honderden hectares wil oogsten terwijl hij slechts twee of drie zaden geplant heeft. Je bent absoluut gek als je denkt dat je de oogst van honderden hectares kunt oogsten als je maar een paar zaden geplant hebt. Het werkt niet op die manier! Toch zijn er mensen die God voor grote dingen geloven terwijl ze maar een heel klein bedrag gegeven hebben. Het gaat niet om het geven van een bepaald bedrag in euro’s. Jouw gave zou evenredig moeten zijn met wat je bezit. Bijvoorbeeld als je tien euro hebt en je geeft daarvan vijf euro weg, dan heb je wel 50 % van je geld gegeven. Dat is geweldig in Gods perspectief, en dat zal veel vrucht voortbrengen. Je moet royaal geven als je royaal wilt ontvangen. Dat is gewoon de manier waarop het werkt.

Sommige mensen denken misschien dat dit lijkt op God manipuleren, maar dat is het niet. Het is gewoon de natuurlijke wetten volgen die God ingeschapen heeft. Als je spaarzaam zaait, zul je spaarzaam oogsten. Als jij overvloedig zaait, zult je overvloedig oogsten. God houdt van een blijmoedige gever.

Maar ga er gewoon van uit dat je geeft wat je in je eigen hart hebt voorgenomen. Om financieel voorspoedig te zijn, moet je de juiste instelling hebben. Dit betekent: jij ziet jezelf als rentmeester van wat God je heeft gegeven en je geeft royaal vanuit geloof en met liefde.

Ik wil dat jullie allemaal voorspoedig worden. Daarom heb ik er de nadruk op gelegd hoe belangrijk de houding van het hart is.

 

Wij houden van jou,

Andrew en Jamie

 

 

 

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

[wpforms id=”11351″ title=”false” description=”false”]

[paytium name="Formulier naam" description="Gift via website Andrew Wommack NL" button_label="Overmaken / Donate"] [paytium_field type="open" label="Maak jouw gift over / Donate now" amount="25" tax="0" /] [/paytium]