+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

FINANCIEEL RENTMEESTERSCHAP

Wist je dat er meer in de Bijbel geschreven is over financiën dan over de hemel en de hel, zelfs meer dan over gebed of geloof? Jezus onderwees meer over dit onderwerp dan enig ander, dus het is wel duidelijk dat rentmeesterschap over geld heel belangrijk is voor God. Er is tegenwoordig helaas een antistemming in de kerk tegen het zogenoemde welvaartsevangelie, hoewel de meeste mensen die er tegen zijn, waarschijnlijk zelf wel graag in voorspoed willen leven.

Weet je, als ik les geef over genezing, doe ik dat niet om zelf genezen te worden; ik wandel toch al in goddelijke gezondheid. Op dezelfde manier geef ik les over financieel rentmeesterschap: het brengt mij geen financieel voordeel, maar het is ten behoeve van jullie. Jamie en ik houden van je en we willen je gewoon graag zien wandelen in de genade van God: vol van geloof, gezond en voorspoedig. Geloof komt door horen van Gods Woord (Rom. 10:17) en geloof voor voorspoed komt door het horen van Bijbels onderwijs over voorspoed. Je moet gewoon weten wat God zegt over voorspoed.

Financieel rentmeesterschap is waarschijnlijk één van de minst begrepen onderwerpen in de Bijbel, maar niet het onbelangrijkste. Jezus zei in Lukas 16: 10-11: “Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?”

Met andere woorden, als je niet trouw bent op het gebied van financiën – het minste gebied v.w.b. trouw – zul je ook niet trouw kunnen zijn op andere terreinen. Sommige mensen zijn nooit genezen omdat ze nooit hun geloof op het gebied van financiën ontwikkeld hebben. Begrijp me niet verkeerd! Ik zeg hiermee niet dat je je genezing kunt kopen. Maar er zijn mensen die hun genezing niet manifest zien worden omdat ze God nooit vertrouwd hebben ‘in dat wat het minst is’ (Lukas 16:10). Dat is misschien niet altijd het geval, maar dat is wel vaak het probleem. Dit is de plek waar je vertrouwen begint. Dit kun je niet overslaan.

Veel mensen geloven dat het geld dat ze bezitten, van henzelf is. Ze hebben het tenslotte verdiend. Ze hebben misschien zelfs twee banen om de eindjes aan elkaar te knopen. Anderen hebben gespaard. Ze hebben ervoor gewerkt, dus het moet hun bezit zijn. Is dat goed? Nee, fout!

Jouw gevulde bankrekening kan wel op je naam staan en je kunt een dure auto hebben en een kostbaar huis. Maar God is degene die je de mogelijkheid gaf om voorspoedig te zijn. Voordat je zelf een goede rentmeester kunt zijn moet je erkennen dat God jouw bron is. Hij gaf aan jou je leven, je adem, je talenten en je capaciteiten. Deuteronomium 8:18 zegt: “Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.”

Merk op dat God ons niet rechtstreeks rijkdom schenkt. Hij geeft ons de kracht (het vermogen) om rijkdom te verkrijgen. Of je het beseft of niet, God is de bron van je welvaart. Hij geeft je een zalving waardoor je voorspoedig kunt zijn. Het echte middel is niet het geld, niet het huis, niet de auto, niet de fysieke, tastbare dingen – het is de zalving van God om rijkdom voort te brengen. De echte bron is de gunst van God. Geld is geen welvaart; geld is het bijproduct van voorspoed. Veel christenen trappen in de val dat ze hun welvaart afmeten aan het aantal dingen wat ze bezitten. Als je echt welvarend bent, vertrouw je op God als je bron. Als we begrijpen dat God de bron van al onze zegen is, is het gemakkelijk om te beseffen dat we de rentmeesters zijn van alles wat Hij ons geeft. Een definitie van ‘rentmeester’ is: een persoon die de zaken van een andere persoon beheert, en met name het geld. Als we het financieel rentmeesterschap goed begrijpen, kunnen we voor anderen tot een zegen zijn.
‘En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.’ 2 Korinthe 9:8

De reden waarom God jou overvloed van genade geeft, is dus dat je overvloedig zult geven — voor elk goed werk. Het echte motief achter financiën zou niet moeten zijn om meer te krijgen, maar om meer te geven. Dit is een belangrijk punt. Veel mensen die het onderwijs over Bijbelse voorspoed afwijzen, doen dit omdat ze het als egoïstisch of hebberig zien.  Ze zeggen: “Ik heb genoeg gekregen. Ik ben misschien niet rijk, maar ik heb een dak boven mijn hoofd en mijn basisbehoeften gedekt. Ik heb niet meer nodig.” Maar dat is juist een egoïstische houding. Als je alles hebt wat je nodig hebt, vertrouw dan God om meer te ontvangen, zodat je anderen kunt helpen. Je moet voorspoedig zijn, niet om meer te hebben, maar om een grotere zegen te verspreiden.

Ik ben door God geroepen om Charis Bible College op te richten, dat duizenden levens over de hele wereld verandert. En onze afgestudeerden zullen naar de vier hoeken van de aarde gaan om het evangelie zo ver en zo diep mogelijk te brengen. Dat is een grote visie, dat kan ik niet alleen. Het kost veel geld om dit doel te bereiken. Daarom bid ik dat je voorspoedig zult zijn in elk goed werk (2 Kor. 9:8). Daar draait financieel rentmeesterschap om!

God heeft een goddelijk doel voor je financiën. Leer hoe je Zijn middelen in jouw leven beheert! Je krijgt er geen spijt van. Je moet gezegend zijn om een zegen te kunnen zijn!

We houden van je

0 reacties

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

6 + 3 =