Bedankt voor jouw steun in 2021!

2021
-HET JAAR VAN DUURZAME GROEI-

Met dankzij jouw steun door gebed en/of in financiën hebben we Gods goedheid en genade weer kunnen zien en ervaren. Wij danken God hoe Hij door jou heen heeft gewerkt om al dit werk te ondersteunen. We zijn jou daar ook enorm dankbaar voor!

Bouw mee aan Gods Koninkrijk

En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.
Handelingen 5:42

Ook in 2022 blijven wij Christus verkondigen op Charis Bible College of bij de mensen thuis met Gospel Truth, boeken e.d. Je kan deelgenoot worden met jouw eindejaar gift en meebouwen aan Gods Koninkrijk.

We zijn je enorm dankbaar voor je betrokkenheid bij Andrew Wommack Ministries en we zien uit naar wat God in 2022 gaat doen!

 In Christus verbonden,

Andrew en Jamie Wommack

De teams van Andrew Wommack Ministries en Charis Bible College Nederland, Wensen je hele fijne kerstdagen en een bijzonder gezegend 2022!

Eindejaarsgift 2021

Help ons met uitzendingen op televisie, evenementen door heel het land, vertalen van boeken en media & hoogwaardig bijbelonderwijs.

€14,980
ingezameld van het doel €75.000
20 donateurs
75,000 goal

Door het toepassen van het onderwijs ‘Je hebt het al’ van Andrew Wommack ben ik nu genezen van staar –
Ans

Tijdens de livestream van Grace & Faith met Andrew Wommack ben ik genezen van Artrose –
Anje

Ik probeerde altijd de identiteit van mijn idolen na te bootsen.
Door het onderwijs bij Charis ben ik gaan inzien wie IK ben. –
student

Bij Charis, tijdens een les over genezing, wist ik plotseling heel zeker dat ik genezen was van kanker.
Later bleek dat ook zo te zijn… –
oud-student

REACH AS FAR AND AS DEEP WITH THE GOSPEL AS POSSIBLE

Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren van al het goede
dat in u is met betrekking tot Christus Jezus.
Filemon 1:6

 Ook in 2022 blijven wij ver uit reiken naar de wereld in nood en mensen helpen om dieper te gaan in relatie met God, door het Woord hun denken te laten vernieuwen, zodat ze gaan ontdekken: al het goede dat in hen is met betrekking tot Jezus Christus.

Wij willen samen met jou gaan bouwen aan Zijn Koninkrijk, door dit komende jaar:

✅.   Gospel Truth op nieuwe tv-kanalen te gaan uitzenden.

✅.   voorbereidingen te gaan treffen voor een nieuwe AWM-kantoor en Charis Bijbelschool in België. De start staat gepand in september 2022;

✅.   passende huisvestiging voor de diverse onderwijsvormen van Charis en kantoorruimte voor AWM medewerkers, te gaan realiseren;

✅.   het media-team voor onderwijs en social-media te gaan uitbreiden;

✅.   ruim 80 uur aan nieuwe Charis lesmateriaal te gaan vertalen;

✅.   per september 2022 het Charis Leiderschapsprogramma in Hybride studievorm te gaan aanbieden;

✅.   twee in het Nederlands vertaalde boeken van Andrew Wommack uitbrengen;

✅.   Gospel Truth series en gelijknamige series te gaan vertalen en publiceren.

 

 

ANBI

Andrew Wommack Ministries Nederland is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een ANBI is een door de Nederlandse belastingdienst aangemerkte organisatie, waaraan Nederlandse belastingplichtigen giften kunnen doen, die zij van hun belastingverplichting kunnen aftrekken.
Zie: ANBI verantwoording en jaarcijfers van Andrew Wommack Ministries Nederland.

 

Je kunt ook jouw gift overmaken via:
IBAN: NL83 RABO011 4176 485
t.n.v Andrew Wommack Nederland
o.v.v. Eindejaar gift