Eet Je Groenten: Bestudeer Spreuken!

Het boek Spreuken benadrukt de waarde van de principes, die daarin beschreven staan: “Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen” (Spr. 1:2-3a). De Bijbel zegt, dat deze woorden “schranderheid aan onverstandigen geeft, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid.” (Spr. 1:4).

Dat woord “schranderheid” betekent eenvoudigweg goed kunnen oordelen of gezond verstand. Het is duidelijk te zien, dat onze maatschappij zich drastisch heeft afgewend van gezond verstand. Jammer genoeg komt de kerk daar vlak achteraan.

Mensen gaan achteloos voorbij aan de dingen, die hen kunnen helpen en ze geestelijk gezond kunnen maken, zoals het boek Spreuken; zij willen alleen de dingen, die hen goed doen voelen. Ze zouden het liefst rechtstreeks naar het toetje gaan en de groenten omzeilen!

 De uitgebreide Bijbelvertaling zegt, dat de “onverstandigen” in Spr. 1:4, degenen zijn, die “makkelijk misleid kunnen worden.” Het enige wapen, dat Satan tegen ons heeft, is misleiding. Hij kan mensen misleiden door gebrek aan kennis. God zegt in Hosea 4:6 dat Zijn volk uitgeroeid wordt, omdat het zonder kennis is.

 Jezus Zelf benadrukte hoe belangrijk het is om het Woord van God te bestuderen, toen Hij zei: “Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”. (Joh. 8:31-32).

Door deze waarheden te overdenken, behoeden ze ons voor misleiding door de vijand en zijn handlangers. Het maakt ons vrij!

In de eerste verzen van Spreuken wordt verteld wat het doel is van deze spreuken ons: “om woorden vol inzicht te begrijpen” en “om vermaning, die inzicht biedt, aan te nemen. (Spr. 1:2-3). Het is de wil van de Heer, dat iedereen kennis en inzicht krijgt. Efeziërs 5:17 zegt: “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is.” Het is nooit God, Die niet geeft, maar het ligt aan ons, die als we niet ontvangen. Daarom legt Spreuken de nadruk op het ontvangen van deze dingen.

 Eén manier om deze dingen te ontvangen is: op te volgen wat Salomo zei in Spr. 4:21. “Laat ze [deze woorden] niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart”. (haakjes toegevoegd). Met andere woorden: we kunnen God en onze relatie met Hem, niet ergens in een hoekje zetten. Hij moet de Centrale Figuur zijn. Onze ogen moeten nooit wijken van Zijn Woord. We hebben het niet over het fysieke, maar dat het Woord altijd onze focus is.

 Spreuken laat niet alleen het doel van het bestuderen van het Woord zien, maar ook dat het horen van het Woord net zo belangrijk is.

Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. (Spreuken 1:5)

Dit vers zegt overduidelijk, dat een wijs mens zal horen. En als hij hoort, zal zijn inzicht vermeerderen. Dit boek is niet alleen voor diegenen, die geen kennis hebben en onverstandig zijn – zonder begrip, maar het boek Spreuken is voor iedereen.

Spr. 4:20 zegt: “Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden, neig je oor tot wat Ik zeg.” Het is niet genoeg om dagelijks een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen of alleen het vers van de dag. Het lézen van de Bijbel is belangrijk – zelfs essentieel – maar we kunnen er nog meer uit halen, als we het Woord ook horen. (Rom.10:17). We zouden er een punt van moeten maken om naar goed onderwijs over het Woord van God te luisteren.

Spreuken

Goddelijke wijsheid raakt nooit uit de mode. In dit diepe, vers-voor-vers onderwijs, deelt Goddelijke wijsheid gaat nooit uit de mode. In dit diepgaand, vers-tot-vers onderwijs deelt Andrew zijn persoonlijke inzichten van de grondprincipes en wijze raad, dat het boek Spreuken bevat. Zorg dat je dit onderwijs over tijdloze wijsheid krijgt. Je zult het nodig hebben voor een leven vol zegeningen!  Alleen in het Engels beschikbaar via AWM England www.awme.net/shop/teachings/proverbs

 

Luisteren naar het Woord van God is zo belangrijk; de Bijbel zegt, dat het je leven zelfs verlengt. (Spr.4:10). Dit is één van de redenen dat veel van mijn onderwijs, ook dit, op CD en DVD beschikbaar is. (in de Engelse taal)

Veel Engelstalige audio-lessen kunnen ook gratis van de Amerikaanse website (www.AWMI.net) worden gedownload. Zo kun je het steeds opnieuw beluisteren en kan het echt tot je doordringen.

Als je het Woord van God eenmaal voor je ogen hebt opengeslagen en in je oren hebt geknoopt, zul je het uit moeten gaan spreken. Spreken en onze woorden juist kiezen is een terugkerend thema in Spreuken:

De tong van wijzen maakt kennis goed, maar de mond van dwazen vloeit over van dwaasheid. (Spreuken 15:2)

Het medicijn van de tong is de boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. (Spreuken 15:4)

De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen. (Spreuken 15:7)

De woorden die wij spreken hebben kracht. Zij, die wijs zijn, kiezen hun woorden wijselijk, maar jammer genoeg beseffen de meeste mensen de kracht van hun woorden niet. Ze zeggen verschrikkelijke dingen over zichzelf en anderen en worden door hun tong verstrikt. Dat is een teken van onwijsheid.

Het medicijn van de tong is de boom des levens” betekent, dat een eerlijke tong leven geeft. Het is de bron van alles. Onze levens zijn gelinkt aan de woorden, die wij uitspreken. Wat we zeggen is wat we krijgen. Dat vertelt de Bijbel ons.  Het woord medicijn betekent “genezing” of “vrijzetting”. (Strong’s Concordance). Een letterlijke vertaling uit de KJV zou je kunnen omschrijven met: ‘een genezing gevende tong’. Wat wij zeggen kan ons genezen. Onze woorden kunnen ons letterlijk genezen of ziek maken.

 Het Woord van God is genezing voor heel ons vlees. (Spr. 4:22). Als wij het Woord van God tot ons nemen, het overdenken (Joz. 1:8), het niet van onze ogen laten wijken, en het diep in ons hart laten doordringen, dan zal het leven en gezondheid voor ons brengen.  Gods woorden werken!  Maar we moeten ze ‘binnen laten komen’ en ze dan uit ons laten stromen.

 Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht! (Spreuken 4:7)

Nooit eerder heb ik iets samengesteld, dat vers-voor-vers door Spreuken heen gaat. Zorg dus dat je mijn boek: Proverbs: Timeless Wisdom for a Life of Blessing krijgt. (Nog niet in het Nederlands vertaald.) Of je kunt ze van tevoren al beluisteren en bestuderen door de CD of DVD te bestellen via www.AWMI.net.

Ik weet zeker, dat deze studie over het boek Spreuken je enorm gaat helpen. Wees gezegend en ontvang alles wat de Heer voor je heeft, als je je samen met mij in deze verzen verdiept.

Reacties

[Fancy_Facebook_Comments]

 

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.