Gaat alles nog naar wens in 2019?

We zijn alweer een heel eind op weg in 2019. Wat zal dit jaar ons verder nog brengen? Wat de toekomst brengt, dat weten we toch niet?

Toch laat Gods Woord een ander geluid horen. Lees maar eens verder. 

God sloot een verbond met Abram, en Abraham werd gezegend om een zegen te zijn. (Gen. 12:2): Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken…..en u zult tot een zegen zijn. Wat de toekomst bracht voor Abraham? Hij werd een vooraanstaand man, invloedrijk, zeer succesvol en voorspoedig.

Heel wat jaren later wordt duidelijk verwoord wat Gods zegen inhoudt, als God Zijn verbond met Abraham bevestigt in het verbond dat Hij sluit met Abrahams nageslacht: het volk Israël. Deutr. 28:1-14 spreekt volop over: voorspoedig, succesvol, vooraanstaand en invloedrijk zijn! Alles met één doel: dat God daarvoor de eer krijgt, en daarin wordt verheerlijkt! (vers 10)

“Oké”, zeg je misschien, “….dat gold voor het volk Israël… het nageslacht van Abraham.” Maar let eens op!

Galaten 3:16 zegt: “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad… dat wil zeggen: aan Christus.”

De beloften aan Abraham gedaan, zijn ook aan Christus gedaan! En als wij IN Christus zijn, verbonden met Hem (Joh.15:4+5), als wij – door geloof – het nieuwe verbond in Zijn bloed aanvaarden…. dan zijn voor ons AL Gods beloften JA EN AMEN! ..Met als doel: dat God daarin door ons wordt verheerlijkt! (2 Kor.1:20)

…..en u zult tot een zegen zijn. Voorspoed houdt niet op bij jou!

Daarom: WEES VOORSPOEDIG & SUCCESVOL ter ere van God en tot zegen voor je medemens!

Marijke Lamers

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

1 + 3 =