Delen is vermenigvuldigen

Het ‘voorspoed-denken’ wordt door velen verguisd in de christelijke wereld. Het zou eigenbelang en zelfzuchtigheid bevorderen, en dus zondig zijn. Het is dan ook lastig om ‘voorspoed’ te preken, zonder dat er direct tegenspraak komt.… Ik moest laatst ergens in het land les geven over dit onderwerp, en dat vraagt dus voorzichtigheid. Want, als mensen direct de hakken in het zand zetten, luisteren ze niet meer …..  en wat wil je juist bereiken? Dat mensen gaan begrijpen dat voorspoed, Bijbels gezien, valt onder de noemer ‘zegen’ en niet onder de noemer ‘zonde’.

 Terugkijkend op Charis Business Summit op 17 en 18 mei, is dit een actueel onderwerp. De nadruk lag op het feit dat het God is die ons de kracht geeft om vermogen te verwerven (Deut. 8:18), om Hem daarmee te verheerlijken en Zijn Koninkrijk te bouwen.

Abraham, Izaäk en Jacob hadden een enorme rijkdom, zij waren gezegend.. om: ‘tot zegen te zijn’ (Gen. 12:2).

In de Joodse mindset is rijkdom een deugd, omdat je daarmee invloed hebt op de wereld.  Niet voor niets is het Joodse begrip ‘Tikoen Olam’ bedoeld om de wereld onder Gods heerschappij te herstellen. Bijbelse voorspoed heeft dan ook alles te maken met ‘de ander’ en ‘het verheerlijken van God’ en ‘het bouwen aan Zijn Koninkrijk’.

Galaten 3:1 spreekt erover dat Abrahams zegen is overgegaan op Christus. En we weten dat AL Gods beloften – ook die aan Abraham zijn gedaan –  voor ons zekerheid zijn als we IN Christus zijn! Leven in Gods beloften heeft als doel dat God wordt verheerlijkt DOOR ons (2 Kor.1:20). Doordat wij in die zegen leven getuigen we van God (Deutr. 28:10).

Maar een leven in Gods zegen houdt niet op bij jou! Het is bedoeld om ‘tot zegen te zijn’. En als God een ander wil zegenen DOOR jou, dan zal Hij het ook TOT jou laten komen. En dat is precies wat de Nieuwtestamentische definitie van voorspoed zegt:

….zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt, en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.                       2 Kor. 9:8 (NBV)

Gezegend om…. tot zegen te zijn!  En God wordt verheerlijkt, en krijgt de eer! (2 Kor. 9:13)

Toen ik dit aan het onderwijzen was, kreeg ik reacties als ‘voldoende voor mezelf’ betekent dat het hele salaris opgaat aan vaste lasten, hypotheek, huishouding, etc., en ik niets heb om aan goede werken bij te dragen.  Herkenbaar?  Hier komt het aan op de keuzes die we tevoren maken m.b.t. het aangaan van financiële verplichtingen. De Israëlieten gaven van hun ‘eerstelingen’. Dat wil zeggen dat zij zodra zij oogsten (zodra zij ontvingen) gaven zij eerst een deel aan God… van het overige leefden zij.

De uitdaging voor ons ligt dus in het ‘zaaien’ alvorens te ‘oogsten’ (2 Kor. 9:6), terwijl dit in het natuurlijke heel logisch is…. De Bijbel gebruikt een natuurlijke wet om een geestelijk principe uit te drukken: als je veel financiële zegen in je leven wil, moet je veel geld weggeven…Geef en je zal ontvangen (Lukas 6:38).

God geeft de zaaier zaad, m.a.w. de ‘gever’ ontvangt geld – voldoende om zelf van te leven, terwijl je ‘zaaigoed’ zal toenemen (2 Kor 9:10). Als je een gever bent, ontvang je steeds meer ..… om daarmee goed te doen aan een ander, en God ermee te verheerlijken! Het gaat dus niet OM jouw rijkdom, het gaat DOOR jouw rijkdom!

Je zal dus éérst moeten zaaien voordat je kunt oogsten. En uit de oogst ontvang je weer zaad. Het principe van zaaien en oogsten:

delen = vermenigvuldigen.

 

1 Reactie

 1. Henk Brander

  Sterker nog, als je niet kunt delen, kùn je niet vermenigvuldigen!

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
 • Bic NR: ABNANL2A   
 • KVK nr. 34384289   
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
 • Bic NR: RABONL2U 
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

9 + 4 =