+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

De wetten die geloof ondersteunen

17 feb 2023 | Andrew Wommack schrijft, Uitgelicht AWM | 0 Reacties

Ik denk dat één van de grootste ontdekkingen die ik van God ontving was dat geloof ondersteund wordt door wetten.

Ik ging er eerst vanuit dat genezing gewoon een willekeurig besluit was dat de Heer maakte op basis van een bepaalde, onbekende criteria. Wij dienden zo goed mogelijk te geloven, maar we wisten nooit of ons geloof zo sterk was dat de Heer ons verzoek zou verhoren. Maar niets was minder waar.

De Heer toonde me dat er wetten werkzaam zijn die bepalen hoe geloof werkt en waardoor we dus van Hem kunnen ontvangen. Deze geloofswetten zijn net zo betrouwbaar als natuurwetten, maar we moeten hier natuurlijk wel van op de hoogte zijn.

Elektriciteit bestaat bijvoorbeeld al sinds de schepping. Ik heb gelezen dat een gewone onweersbui genoeg elektriciteit produceert om een grote stad een jaar lang van stroom te voorzien. Maar de mensheid leerde pas recent hoe ze deze kracht kunnen benutten. God weerhield de mens er niet van om gebruik te maken van alle mogelijke voordelen die elektriciteit te bieden heeft. Het kwam door hun onwetendheid met betrekking tot deze wetten.

Zo is al het goede van God al beschikbaar sinds de schepping – en vooral sinds dat we een nieuwe schepping zijn door het geloof in Jezus (2 Korinthe 5:17). Genezing, voorziening, blijdschap, vrede en alles waar Jezus in heeft voorzien is beschikbaar voor iedereen, elke keer weer. Maar we moeten dan natuurlijk wel de wetten kennen die Zijn kracht laten stromen.

Neem de vrouw die het bovenkleed van Jezus aanraakte als voorbeeld. (Markus 5:25-34). Ze kwam van achter naar Jezus in een grote menigte mensen en ontving haar genezing door alleen maar Zijn kleding aan te raken. Jezus voelde dat er kracht ven Hem uitging dus wist Hij dat iemand Hem in geloof aanraakte, Hij wist alleen niet wie het was. Dit houdt in dat Hij haar niet eerst beoordeelde om te zien of ze alles in haar leven wel goed had gedaan. Nee! Er zijn wetten die geloof in werking zetten, en wanneer dat gebeurt, stroomt Gods kracht gewoon.

Het is net als het aandoen van het licht. Je hoeft het elektriciteitsbedrijf niet te smeken of ze het licht aan willen doen. Zij wekken de elektriciteit op, maar je hebt zelf de mogelijkheid om het licht aan te doen. Jij bent degene die op de schakelaar drukt, zij doen dat niet voor je. Op een vergelijkbare manier zei de Heer in Jesaja 45:11: ‘zou U mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen?’ Het is Gods kracht, maar het is op ons bevel door Zijn geestelijke wetten te leren kennen en toe te passen.

De Heer heeft in alles al voorzien door de dood en opstanding van Jezus. Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petrus 2:24). Wij zijn al gezegend met alle geestelijke zegeningen (Efeze 1:3). In de kracht is al voorzien, maar het bevel ligt bij jou. Je bent niet de krachtbron, net zoals je ook niet de krachtbron bent voor je lampen. Je kan een gloeilamp in je mond doen, maar deze zal niet gaan branden. Een gloeilamp die goed is aangesloten gaat ook pas branden als je de schakelaar omzet. Evenzo stroomt Gods kracht niet totdat we de schakelaar van geloof aanzetten.

De bloedvloeiende vrouw zette een aantal geestelijke wetten in werking die ervoor zorgden dat ze genas zonder dat Jezus het wist: ten eerste, ze had van Jezus gehoord (Romeinen 10:17); ten tweede, ze handelde in geloof (Jakobus 2:20); en ten derde, ze zei: ‘Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.’ (Markus 5:28). Ze sprak. Dit laatste is een belangrijke geestelijke wet.

Spreuken 18:21 zegt, ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong.’ Geloof wordt gestuurd door je spreken. Alle beloften van Psalm 91 zijn afhankelijk van of wij ons geloof uitspreken of niet (Psalm 91:2). De Heer schiep alles door Zijn Woord (Hebreeën 11:3). Woorden zijn de ultieme bron van alles, en alles zal reageren op woorden, of ze nu positief of negatief zijn.

Helaas zijn veel Christenen niet op de hoogte van deze wetten. Bovendien, net als dat elektriciteit je kan doden als je het niet op de juiste manier gebruikt kunnen deze geestelijke wetten je ook doden als je er niet op de manier mee om gaat waarvoor ze gemaakt zijn. Wanneer we al onze problemen uitspreken is het net alsof we een stroomdraad beetpakken. Dezelfde kracht die gemaakt is om je tot zegen te zijn, kan je doden. Er is zowel dood als leven in de macht van je tong.

Door alleen te spreken over wat we zien en voelen laten we onszelf gevangen nemen door onze eigen tong. Als iemand vraagt ‘Hoe gaat het met je?’ en je gooit al je verdriet, pijn en ongeloof eruit is het niet gek dat je nog niet genezen bent. Dat wat je zegt zal gebeuren (Markus 11:23). Dat is een wet van geloof.

Er is nog veel meer te vertellen over de door God ingestelde geestelijke wetten die geloof ondersteunen waar we in dit artikel niet aan toe komen. Maar wat hebben we toch een geweldige God, Die ons wetten geeft waar we op mogen rusten waardoor we mogen schitteren in ons geloof. Leer meer over hoe God jou voorziet van rust en overwinning in Andrews onderwijs over ‘Moeiteloos veranderen’. Ontvang dit onderwijs op Youtube (Engels) of lees alles wat Andrew hierover vertelt in zijn boek.

Ook hebben we vrijdagavond 17 maart 2023 een Healing School met Daniel Amstutz. Een avond waar we onderwezen zullen worden op het gebeid van genezing en geloof en waar we de kracht van God aan het werk zullen zien. Je bent van harte welkom. Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *