De Waarheid kennen …. verlost, geneest, bevrijdt!

Op 24 november jl. organiseerden wij een genezingsavond. Een overweldigend aantal mensen registreerden zich voor deze avond…. zelfs zo veel dat we een stop op de inschrijving hebben moeten zetten, omdat het aantal personen dat in onze conferentie ruimte zou passen werd overschreden.

 Genezing blijkt een onderwerp waar veel gelovigen meer van willen weten, meer in willen gaan uitstappen, meer manifestaties in willen gaan zien.

En daar zijn we héél blij mee, begrijp me niet verkeerd, maar …. zouden we ook zoveel gasten mogen hebben begroeten als we een vergevingsavond zouden hebben georganiseerd? 

 Jezus legt namelijk een verband tussen ‘vergeving van zonden’ en ‘genezing’. Hij zei tegen de verlamde man, die door zijn vier vrienden door het dak naar beneden werd gelaten: ‘uw zonden zijn vergeven’. Iedereen in de ruimte daar had waarschijnlijk verwacht dat Jezus de man zou genezen, maar Hij zei: ‘uw zonden zijn vergeven’….

En dan zegt Jezus iets bijzonders:

‘Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.’

 ‘Vergeving van zonden’ en ‘genezing’ hebben klaarblijkelijk met elkaar te maken. En eigenlijk is dat héél voor de hand liggend: ziekte verscheen bij de zondeval, toen de mens een zondig wezen werd… maar ziekte heeft geen bestaansrecht meer als iemand vergeving van zonden ontvangt.

Wanneer zijn AL jouw zonden vergeven?
Dat was toen Jezus Zichzelf éénmaal offerde op Golgotha, voor ALLE tijden …..en voor ons een eeuwige verlossing teweeg bracht. (Hebr. 9:12) Lang voordat jij bestond en voordat jij nog maar een enkele zonde gedaan had…..waren Al jouw zonden vergeven.

Jezus is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze… maar voor die van de hele wereld. (1 Johannes 2:2)

ECHTER…. niet iedereen eigent zich dit toe. Hier komt het aan op geloof in Jezus’ volbrachte werk:

 Handelingen 10:43 ‘…. Dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam.’

 Colossenzen 2:13+14 – Paulus tegen gelovigen:
‘En Hij heeft u, ……… samen met Hem levend gemaakt door u AL uw overtredingen te vergeven.’ En Hij heeft het document dat tegen ons getuigde… ‘uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen’. Eenmaal voor alle tijden!

 Dus, toen Jezus Zichzelf offerde op Golgotha, werden AL onze zonden vergeven, en als we dat ontvangen door geloof, heeft ziekte geen bestaansrecht meer in ons leven:

1 Petrus 2:24 ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout…… Door Zijn striemen bent u genezen.’

 Een gezegde in onze Nederlandse taal is: ‘Wat niet weet, wat niet deert…’

Maar laten we goed beseffen dat het ook naar de andere kant toewerkt: ‘Wat niet weet, wat niet resulteert.’ Je kunt geen profijt trekken van iets waar je geen kennis over hebt. Door onwetendheid of door geloof in onwaarheden, kun je jezelf veel ontzeggen….

 Het is niet voor niets dat Jezus zegt: Je zult de Waarheid KENNEN… en de waarheid zal je vrijmaken! (Joh. 8:32)

Je zult dus eerst de Waarheid moeten KENNEN…. wil de Waarheid je vrij kunnen maken. Ook de Waarheid over genezing en vergeving van zonden.

Marijke Lamers

 

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis