+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

De oude mens is gestorven

27 okt 2023 | Andrew Wommack schrijft, Uitgelicht AWM

Er zijn heel veel mensen die zeggen dat hun oude mens is gestorven, maar erachter komen dat die elke morgen weer ‘opstaat uit de dood’. Dit komt doordat ze zich nog steeds identificeren met een gevallen zondige natuur. Dit is schadelijk voor christelijke groei.

In Spreuken 23:7 (King James vertaling) staat:

Want zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij…

Als je denkt dat je nog steeds dood bent in overtredingen en zonden en dat je ook een nieuwe natuur hebt, dan ben je schizofreen. Het is slechts een kwestie van tijd tot die oude natuur je gaat overheersen, omdat je denkt dat dat is wie je bent.

Maar dit zou voor geen enkel wedergeboren kind van God zo moeten zijn. Geen enkel deel van jou is gescheiden van God. Als je wedergeboren bent, is je natuur volledig veranderd! Het enige wat je nog dwingt om te leven zoals je deed voordat je wedergeboren was, is het feit dat je je denken niet vernieuwd hebt.

In het begin van mijn bediening, was ik in de gelegenheid om in de plaatselijke gevangenissen te bedienen. Ik herinner me dat ik met een van de mannen sprak door de tralies. Ik zei tegen hem, “Als ik de macht had om je te bevrijden en de deur zou openen en zou zeggen ‘Je bent vrij!’, dan zou je bevrijd zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je in vrijheid bent. Je moet geloven dat je vrij bent en je daarnaar gedragen door van je bed af te komen en de deur uit te lopen.”

Iets vergelijkbaars gebeurde toen Abraham Lincoln de bevrijding van de slaven aankondigde in 1863. De Geconfedereerde Staten van Amerika dachten dat het niet voor hen gold en dus vertelden ze hun slaven niet eens over de Emancipatieproclamatie. Op 19 juni 1865 hoorden de Texaanse slaven van het Noordelijke leger dat ze al meer dan twee jaar geleden hun vrijheid hadden gekregen. Stel je eens voor hoe ze zich gevoeld moeten hebben toen ze hoorden dat ze -zonder het te weten- al die tijd al vrij waren.

Hetzelfde geldt voor ons. Jezus heeft ons volledig bevrijd. Toen we opnieuw geboren werden, stierf de oude mens met Christus. Wedergeboren gelovigen hebben geen zondige natuur (Romeinen 6:6-7). We zijn bevrijd! Maar als je op de een of andere manier nog steeds denkt dat je van nature een zondaar bent, dan zul je je nog steeds laten beïnvloeden door die zondige natuur.

Omdat in de gelovige de oude mens is gestorven kan Paulus de gelovige aanmoedigen in Romeinen 6:12:

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.

Het woord ‘dan’ verwijst naar wat er daarvoor is gezegd, namelijk dat je oude mens is gestorven. En omdat je niet langer een slaaf bent van de oude mens, kun je doen wat in Romeinen 6:13 staat:

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.

Dit is een geweldige waarheid, maar toch is het in strijd met de meeste religieuze leringen. Dat betekent niet dat het onwaar is. Je moet alleen je denken vernieuwen. Onderdeel van het vernieuwen van je denken is dat je jezelf als dood beschouwt, zoals Christus dood is voor de zonde (Romeinen 6:11).

Jezus stierf slechts één keer voor de zonde en jij sterft slechts één keer aan die oude zondige natuur. In de Bijbel staat dat je oude mens dood is en niet dat die elke morgen weer herrijst. Als je echt zou begrijpen dat het niet meer je natuur is om nog in zonde te leven, zou je vrij zijn van zonde.

In 1 Petrus 5:8 staat dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Hij kan niet zomaar iedereen verslinden. Je moet met hem samenwerken door ongeloof -door zonde- om hem die toegang tot je leven te geven.

Kijk naar Romeinen 6:17 waar staat:

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.

Voordat je wedergeboren was, was je een slaaf van de zonde en kon je die niet consequent weerstaan. Je hebt misschien enkele goede dingen gedaan, maar je leefde constant als een zondaar, omdat dit je natuur was. Je was een slaaf van de zonde. Maar nu ben je bevrijd van die slavernij!

De meeste mensen hebben deze denkwijze niet. Maar de waarheid is dat als je wedergeboren wordt, God Zijn natuur in jou plaatst en je getrouwd bent met die natuur. Als je gewoon je denken zou vernieuwen en de programmering van die oude mens zou aanpassen, zou deze nieuwe natuur je drijven tot een heilige levensstijl, net zoals je oude zondige natuur je dwong een zondig leven te leiden.

Tjonge, dit is heel eenvoudig, maar dat is precies wat er in de Bijbel staat. Dit zijn een van de meest fundamentele, bevrijdende dingen die je ooit zou kunnen leren. En ik zeg dit niet alleen maar omdat het mijn onderwijs is. Het is gewoon de waarheid!

 

Onderwijs waarin dit onderwerp aan bod komt vind je in het boek en de Gospel Truth serie  Genade de Kracht van het Evangelie op YouTube, met Nederlandse ondertiteling.

Boek ‘Genade, de kracht van het Evangelie

Uit recent gehouden enquêtes blijkt dat de overgrote meerderheid van de christenen die beweren dat zij wedergeboren zijn, geloven dat hun heil op z’n minst afhankelijk is van hun gedrag en van hun daden. Ja… zij geloven dat Jezus stierf voor hun zonden, maar zij denken dat zij vanaf het moment dat zij Hem hebben aanvaard als hun Redder, aan bepaalde normen moeten voldoen om ‘goed genoeg’ te zijn.

Als dat waar is, wat is dan die norm en hoe weet je wanneer je eraan voldoet? Eeuwenlang heeft de kerk geprobeerd om deze vragen te beantwoorden, maar het heeft altijd geresulteerd in religieuze wettische onderwerping.

Dus wat is het antwoord? Het begint met het stellen van de juiste vraag. Het is niet: ‘Wat moeten wij doen?’ maar wij moeten vragen: ‘Wat heeft Jezus gedaan?’ Door de openbaring te begrijpen die apostel Paulus had uit het boek Romeinen -van wat Jezus heeft gedaan- zult je nooit meer jezelf afvragen of je aan de norm voldoet.

0 reacties

Terugblik 2023 l Brazilië

De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

Terugblik 2023 l Roemenië

The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

25 april 2023 l Zuid-Afrika

Verslag van de terugreis van Ruth.

24 april 2023 l Roemenië

Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

23 april 2023 l Zuid-Afrika

Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

23 april 2023 l Roemenië

Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

22 april 2023 l Roemenië

Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

21 april 2023 l Roemenië

Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

22 april 2023 l Zuid-Afrika

Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...