DE ARBEIDERS VAN HET LAATSTE UUR

Heb jij dat nu ook, dat je onrust ervaart door alles wat er in deze tijd op je af komt? Er gebeurt zoveel om ons heen, zoveel dingen veranderen er met een enorme snelheid, dat je het niet bij kunt houden.

De hele wereld staat onder spanning; oude zekerheden verdwijnen als sneeuw voor de zon, en de mensheid wordt met enorme problemen geconfronteerd: klimaatverandering, massale immigratie, de islam, terrorisme, vervolgingen, natuurrampen, de dreigingen tegen Israël … Dit alles kan een grote impact op je denken hebben. Velen vragen zich af: Leven we dan nu in de eindtijd? Hoe lang duurt het nog, voordat alle problemen onbeheersbaar worden, en de mensheid gaat roepen om een sterke leider, die een wereldomvattende vrede belooft voor alle volken – iemand die ‘vrede en welvaart’ belooft, maar die zich ontpopt als de antichrist??

Laten we dit vooraf stellen: het is niet verkeerd om je te informeren over ‘de tekenen van de tijd’. De Bijbel roept ons juist op om dit te doen. Maar het is niet Gods bedoeling dat we ons angst laten aanjagen. Wel wil Hij graag dat we de voetstappen van Jezus opmerken, en Hem verwachten, want Hij komt zeker terug, en als het echt zover is, komt Hij zeer snel!

Deze realiteit zien we in geloof, vanuit Gods perspectief. God heeft de verlossing van de hele wereld al voorbereid. Zijn Koninkrijk komt! Wij weten de exacte tijd niet, maar we weten zeker dat de tijd snel gaat en dat de finale dichtbij is!

Vanuit de Bijbel krijgen we de nodige informatie: vele gelijkenissen die Jezus heeft verteld gaan over de voleinding van de wereld, en veel passages uit de brieven van Paulus en Petrus geven onderwijs over het einde der tijden. En denk aan het laatste Bijbelboek, Openbaringen…
Alsof dat niet genoeg is, wordt er in onze tijd enorm veel over gepubliceerd, en vaak weet je niet meer wat je moet geloven. Het is echter niet Gods bedoeling dat wij in verwarring raken, maar dat we ons focussen op Gods Woord en dat we uitzien naar de grote dag. Jezus heeft gezegd:

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Joh. 14:1-4

Laten we onze aandacht nog even richten op een gelijkenis die Jezus vertelde, bekend als ‘de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard’, uit Mattheüs 20.

Dit verhaal gaat over een landheer die de oogst van zijn wijngaard binnen wil halen. De druiven zijn rijp, en er zijn arbeiders nodig om ze te plukken. De heer gaat naar de ‘markt’, zeg maar de arbeidsmarkt, en hij werft mensen om die dag voor hem te werken. Hij spreekt met hen af voor 1 denarie (penning) per dag, dat was een normaal loon voor die tijd.

‘s Morgens vroeg beginnen de dagloners met het werk. De landheer ziet dat er te veel werk is. Hij gaat nóg een keer naar de markt en huurt meer werkers, en in de loop van de dag nog een paar keer; tenslotte, bijna aan het eind van de werkdag, heeft hij nog meer arbeiders nodig. Hij ziet dan enkele mensen die geen werk hebben en vraagt hen waarom ze nog steeds staan te wachten. ‘Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is.’

Zo wordt het hele karwei nog op tijd geklaard, al werken die laatsten maar één uur aan het eind van de werkdag.

Voordat het donker wordt, gaat de landheer zijn werknemers uitbetalen. Degenen die als laatsten aan het werk gingen, verwachten dat ze weinig verdiend hebben. Maar tot hun grote verrassing krijgen ze één denarie, het loon voor een hele dag! Wat een zegen, de landheer is goed voor hen! Dan zullen de arbeiders die langer gewerkt hebben, wel meer krijgen zeker… dat verwachten ze zelf ook. Maar, heel wonderlijk, allen krijgen het afgesproken loon voor één dag. Dat is vreemd, is dat wel eerlijk? Ze beklagen zich bij de landheer, maar die verandert niet van mening. Hij wil de laatsten evenveel geven als de eersten. En waarom? Omdat hij goed is! Hij mag met zijn geld doen wat hij wil. Hij doet niemand onrecht en wil alle werkers evenveel betalen.

 Wat kunnen wij met dit verhaal? Je kunt er heel wat uit halen:

 • God is de landheer, want Hij is de eigenaar van deze wereld.
 • God heeft mensen nodig in zijn wijngaard; Hij roept mensen die met Hem willen samenwerken.
 • De oogst bestaat uit mensen die het Woord gehoord hebben en Jezus leren kennen.
 • De beloning voor alle arbeiders is gelijk! De Heer beloont de laatsten net zo als de eersten.

En nu is de toepassing voor ons: werk mee met God om in deze tijd (het laatste uur) ook nog te komen helpen. Jezus Christus komt spoedig terug, maar dat kan pas als de oogst binnen is, dus als  alle mensen het Evangelie hebben gehoord, dat is het bijna-te-goed-om-waar-te-zijn-nieuws over Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.

Dan zou je kunnen denken: wat kan ik daarvoor betekenen… ben ik wel geschikt? Nou, dat dachten die mensen ook, die op het elfde uur nog steeds geen werk hadden. Maar de landheer had hen net zo goed nodig als de eersten, en hij gaf hen net zoveel waardering, want ze kregen een vol dagloon! 

Misschien spreekt de Heer tot je hart terwijl je dit leest. Misschien zegt Hij: ga je talenten gebruiken om Mijn liefde bekend te maken! Hoe dan? Wees maar net zo creatief als Hij jou gemaakt heeft: door je buren te helpen, door in je gemeente te dienen, door daklozen en immigranten te bereiken, door social media, door het Woord te prediken, door genezing uit te delen, of wat dan ook.

Vaak hebben we nog wat voorbereiding nodig, dat zou zomaar kunnen. Misschien roept God jou wel naar Charis Bible College, om je hart voor te bereiden en te groeien in geloof, en je relatie met God verder te ontwikkelen. Een paar jaar alles opzij zetten en je concentreren op Gods Woord…

Misschien denk je dat dit verspilde tijd is, omdat God haast heeft, maar dat hoeft niet zo te zijn. God heeft juist alle tijd; alle tijden zijn in Zijn hand. Hij heeft ook voor jou een mooi plan én de beste planning.

En wat is de beloning die je krijgt als arbeider in de wijngaard? Die wordt niet afgemeten aan jouw prestaties, maar aan Gods liefdevolle gedachten over jou, want Hij is goed. Hij zegent je in alles wat je onderneemt voor Hem!

Nu wacht Hij op jouw antwoord.

 

 

Bert Loonstra

3 Reacties

 1. Jaap

  Mooie bemoedigende en appellerende blog, Bert! Dank voor het delen.

 2. Wilma

  Mooi stukje Bert!
  Dat we allemaal dienstbaar zullen zijn aan de Koning en ons laten leiden door de Heilige Geest van God.
  Ik mag het koninkrijk met mijn schilderijen uitbeelden en verder goed doen zoals God mij leidt.

  • Bert Loonstra

   Bedankt voor je reactie op mijn artikel hier op de website Wilma. Je levert inderdaad een creatieve bijdrage aan Gods Koninkrijk!

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis