+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Iedereen houdt van baby’s. Ze zijn schattig en heel leuk, maar ze groeien op. Hoe vreemd zou het zijn als die kleine baby, als hij veertig is en een baard heeft, nog op zijn duim zou zuigen. Het is prachtig als een baby begint te kruipen, maar er zou iets mis zijn als hij nooit leert lopen.

Groei is normaal in het natuurlijke, maar het zou ook in het geestelijk leven normaal moeten zijn. Echter, er is vandaag in het lichaam van Christus een pandemie van geestelijke onvolwassenheid. Veel christenen zijn het stadium van ‘alleen melk drinken’ nog niet voorbij; zij zijn nog niet aan ‘vlees’ toegekomen. . (Hebreeën.5:14). Dit is niet Gods wil. Hij wil dat wij opgroeien.

Er staat geschreven in 1 Petrus 2:1-3: Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren baby’s, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u immers geproefd hebt dat de Heere goedertieren is.

In tegenstelling tot onze natuurlijke lichamen, die vanzelf groeien, moeten we onze geestelijke groei, najagen. Dat gebeurt niet automatisch. Ik heb een nieuwe serie lessen waarin ik vier belangrijke punten van geestelijke volwassenheid bespreek. Dat zijn:

  1. totale overgave,
  2. het vernieuwen van ons denken,
  3. de doop in de Heilige Geest en
  4. het ontdekken van onze nieuwe identiteit in Christus.

Net zoals en veertigjarige die niet kan lopen, of praten en niet voor zichzelf kan zorgen als het ware nog een baby is, is iedere gelovige die op deze vier punten achterblijft nog niet Christelijk volwassen.

In Romeinen 12: 1 staat, dat het geven van jezelf als levend offer jouw redelijke godsdienst is. De Amplified Bible, Classic Edition zegt dat het zijn van een levend offer je “begrijpelijke dienstbaarheid (rationeel, intellectueel) en geestelijke aanbidding” is. Dat betekent dat niet alleen de geestelijken en de “superheiligen” zich totaal dienen over te geven. Het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn om, als dank voor wat Hij voor ons gedaan heeft, alles wat we hebben en zijn, aan Hem te geven. Dat is de eerste stap naar volwassenheid.

Daarna geeft Romeinen 12:2 een tweede stap naar geestelijke volwassenheid. We moeten ons denken vernieuwen door het Woord van God. Gods woord bevat alles wat essentieel is om te groeien in Hem. De waarheid van Gods Woord zal ons vrij maken ( Johannes 8:32), maar het is alleen de waarheid die wij kennen die het verschil maakt. Wat we niet weten doodt ons. Dat is letterlijk zo (Hosea 4:6).

Het christenleven is meer dan wedergeboren zijn en dan wachten tot we in de hemel komen. Het is triest om te moeten zeggen, maar veel Christenen weten dat niet. Ze begrijpen niet wat er nodig is om te groeien in Christus, en daarom leven ze niet het overvloedige leven dat God voor hen heeft.(Johannes 10:10)

Sommige gelovigen weten dat er meer moet zijn dan wat ze ervaren, maar ze weten niet hoe. Ze proberen hard om te groeien door hun eigen inspanningen. Ze begrijpen niet dat Christelijke volwassenheid niet alleen moeilijk is, maar zelfs onmogelijk om in je eentje, door eigen inspanningen en kracht, te verkrijgen. Dat brengt me bij het derde punt van christelijke volwassenheid. Je moet de kracht van Gods Heilige Geest in je hebben werken om te groeien.

De doop in de Heilige Geest is één van de grootste gaven die God ons gegeven heeft.

De doop in de Heilige Geest is één van de grootste gaven die God ons gegeven heeft. Het is zo belangrijk om de Heilige Geest te ontvangen, dat Jezus zelfs zei dat tot ons voordeel was dat Hij vertrok omdat dan de Heilige Geest tot ons zou komen. (Johannes 10:10). Dat is fantastisch.

Ik zou nooit iets afdoen van de bediening van Jezus toen Hij nog hier op aarde was. Het was geheel bovennatuurlijk. Maar Jezus zei dat het hebben van de Heilige Geest in ons, beter is dan Hem (Jezus) bij ons te hebben. Wauw. Dat zegt veel! Dat betekent dat wij nooit kunnen opgroeien zonder de hulp van de Heilige Geest. Hij is onze leraar, maar moeten niet de lessen verzuimen.

Dan, en alleen dan, zullen we een openbaring krijgen van onze ware identiteit in Christus. Eén van de meest volwassen gelovigen in de bijbel was de apostel Paulus. Hij schreef de helft van de boeken van hetnieuwe testament. Wat was zijn geheim? Het was Christus, die door Paulus heen leefde, door de kracht van de Heilige Geest.

 In Galaten 2:20 staat: Ik ben met Christus gekruisigd; en niet ik meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van*de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Een identiteitscrisis is een enorme belemmering om te groeien naar christelijke volwassenheid. Het is niet wie we zijn aan de buitenkant wat telt, maar wat we in Christus zijn geworden….. dat is de nieuwe schepping waarover gesproken wordt in 2 Korinthe 5:17.

De nieuwe onderwijsserie over dit onderwerp, die ik net klaar heb, is een aanrader.. Het gaat dieper in op elk van de punten die ik in dit artikel genoemd heb, en ik geloof dat het je de weg wijst naar christelijke volwassenheid.

Op op CD of DVD (live) in Engeland te verkrijgen. Prijs:  £13. Klik hier voor informatie en aankoop.

We houden van je en we willen het beste van God voor jou.

Groeten, Andrew en Jamie

* In de Statenvertaling en de King James Version staat: door het geloof van de Zoon van God. In de Herziene Statenvertaling heeft men er ‘in’ van gemaakt.

1 Reactie

  1. Martine Goffings

    Dag, wanneer wordt er een vertaling verwacht, mijn engels is niet goed genoeg om zoiets te kunnen volgen/begrijpen?
    Grts, Martine