Chinese vertaling stappen: met volle kracht vooruit

Verrast het je, als ik zeg dat Chinees de meest gesproken taal ter wereld is? Het is waar. Ongeveer 1,2 miljard mensen – ruwweg één zesde van de mensheid – spreekt een vorm van Chinees als moedertaal. Wat doet Andrew Wommack Ministries er aan om het Evangelie van genade naar Chinees sprekende volkeren te brengen? 

Officiële stappen werden er in 2012 ondernomen, toen een afgestudeerde student van Charis Bible College Colorado een campus in Hong Kong begon. Omdat het Charis curriculum nog niet in het Chinees vertaald was, opende de school met alleen het Engelse curriculum. Maar twee jaar later, in 2014 werd Cindy Pearson, afgestudeerd aan de Charis in Colorado, directeur van de school. Zij bracht naast haar hart voor Azië, ook 12 jaar professionele werkervaring in China met zich mee. Doordat ze zelf Chinees sprak, kon zij noodzakelijke banden in Hong Kong aanknopen, en werden er stappen ondernomen om de  materialen van Andrew en het Charis curriculum zowel in het traditionele als in het simpele Chinees te vertalen.

In de vier jaar daarna is er, met de hulp van vijf vertalers, twee proeflezers en een bedrijf in Hong Kong, die ondertiteling verzorgt, veel tot stand gekomen. Zes boeken van de Evangelisatie Cursus, acht Healing Journeys (Genezings getuigenissen), tientallen artikelen en ander materiaal, zijn inmiddels vertaald. Door middel van de vrijgevigheid van een lokale kerk in Hong Kong, zijn de Discipelschap Evangelisatie video’s ook vertaald.Daarnaast is het hele curriculum van eerste jaar van Charis volledig vertaald en is men nu begonnen met de vertaling van het tweede jaar.

Als een direct resultaat van deze vertalingscampagne, zijn er duizenden boeken van Andrew in het Chinees verkocht, in Hong Kong, Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en andere delen van de wereld.  Indrukwekkend is ook het effect dat de campagne heeft gehad op het aantal studenten van Charis Hong Kong; een toename van 6 in 2014 naar 300 dit jaar. Meer dan 90% van de aanmeldingen zijn Chinees sprekende correspondentie cursisten, die in Maleisië, Singapore, Taiwan en de USA wonen. En omdat er van sommige studenten verwacht wordt dat ze vierentwintig Discipelschap Evangelisatie lessen moeten leren, en acht ervan aan anderen moeten kunnen onderwijzen, reikt het levensveranderend zaad van het Woord veel verder dan de studenten en komen terecht in de harten van Chinees sprekenden over de hele wereld.

Net als in iedere andere taal, zet ook de in het Chinees vertaalde boodschap van Gods liefde en genade mensen vrij van legalisme en tradities. Eén Chinees sprekende vrouw, Debra, heeft zo vaak geluisterd naar de cursus “A Sure Foundation”, dat ze het uit haar hoofd kent.  Met haar hart vol vuur en Gods liefde en genade, reist ze nu rond om het aan anderen te vertellen.  Maar de boodschap van genade wordt ook opgepakt door veel Chinees sprekende kerken. De voorganger van een grote kerk op meerdere locaties, verlangt dat haar 100 leiders door het eerste jaar van de correspondentie cursus van Charis gaan, voordat ze in leiderschap mogen toetreden.

Doordat de inspanningen van de vertaling met volle kracht vooruit blijven gaan, is het de visie om Chinees sprekenden te bereiken, die ver buiten de grenzen van Azië wonen, zegt Cindy, die ook directeur van AWM Hong Kong is: “Voorheen hadden we een visie voor Azië, maar nu hebben we die voor de wereld. Er zijn zoveel Chinees sprekenden in de wereld – in Canada, Australie, Engeland, zelfs in Texas. Nu we de materialen er voor hebben, moeten we die ook naar buiten toe aandragen.”

Voor gratis onderwijs en materialen in het Chinees, ga naar onze drietalige website.

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

10 + 14 =