Leiderschap programma

 

 

 

Het Leiderschap Programma wat wij aanbieden, is specifiek bestemd voor afgestudeerden aan Charis die in leiderschap (gaan) functioneren, in een christelijke gemeente, een christelijke bediening en/of in het bedrijfsleven.

 

Een deel van de video-lessen worden gegeven door zakenmensen, die hun sporen hebben verdiend op het gebied van investeren (Billy Epperhart) en het opzetten van bedrijven (Paul Milligan). Maar ook video-lessen op het gebied van leiderschap in de bediening, die gegeven worden door leraren als Greg Mohr, Barry Bennett en Duane Sheriff, vormen een essentieel onderdeel van het curriculum. Het Bijbels gefundeerde leiderschapsmodel zoals dat bij AWM/Charis gehanteerd wordt, wordt onderwezen in diverse modules door dr. Dean Radtke. Dit zijn ‘pareltjes’ voor leiders, omdat je hier leert hoe je met teams veel effectiever te werk gaat, dan dat je ‘top down’ orders uitdeelt.

 

Heb je de wens om in de toekomst ergens in de wereld leiding te gaan geven aan een kantoor van Andrew Wommack Ministries of aan een Charis Bible College, en de schoolleiding ziet in jou een (potentiële) leider, dan kan jou worden gevraagd om het aanvullende Directors Training Programma te volgen. Dit zogenoemde D.T.P. is te volgen naast of na het derdejaar Leiderschap Programma. Het D.T.P. is een programma dat specifiek gericht is op leiding geven binnen CBC/AWM. Om het D.T.P. te kunnen volgen is goedkeuring nodig vanuit Andrew Wommack Ministries Colorado, en een aanbeveling van je lokale CBC-directeur. Voor het starten en/of leiden van een Charis Bible College of een AWM-kantoor is het, na of naast het volgen van het D.T.P., noodzakelijk om een stagejaar (9 maanden) te doen, waarbij de stagiair bekend wordt met allerhande taken binnen de organisatie. Dit stagejaar is op eigen kosten en moet worden gedaan ‘op locatie’, dat wil zeggen in het werelddeel waar men de school of ministry wil gaan opzetten c.q. leiden.

 

 

 • Video-onderwijs (Modules over leiderschap en organisatie beheer, financieel rentmeesterschap, business planning, etc.)
 • praktijklessen: casuïstiek, essays, en groeps besprekingen, spreekvaardigheid,
 • studiebezoeken aan bedrijven, non-profit organisaties, bedieningen/kerken; verslaglegging van deze studiebezoeken
 • schrijven van een business-/ministry-plan
 • aandacht voor groei & ontwikkeling van de student (P.O.P.)

De volgende modules worden behandeld:

 1. Onderwijs geven
 2. Basic CEO Training
 3. Gezonde relaties
 4. Heer en Meester over je Geld
 5. Het Hart van een Herder
 6. Leiderschap
 7. Succesvol ondernemen
 8. Strategische Planning
 9. Effectieve Counceling
 10. Teambuilding
 11. Basic CEO Training II
 12. Advies van een oudere aan een jongere dienaar
 13. Missions
 14. Hoe te discipelen
 15. Ontwikkeling van een bediening
 16. Business Planning
 17. Business Generation Model Canvas
 18. Organisatiebeheer
 19. Visie ontwikkeling
 20. DISC test & Geestelijke gaven
 21. Time Management
 22. Leiderschapsontwikkeling
 23. Conflictoplossing
 24. Heer en meester over veranderingen
 25. Doel van het huwelijk in geestelijke zin
 26. Voltijd bediening / voltijd huwelijk
 27. Gezonde leer

Het Leiderschap Programma wordt alleen in deeltijd aangeboden, gedurende twee  schooljaren, op maandag (10.15 – 17.00 uur)

+ stage van 1 dagdeel per week

Lesgeld (per persoon) voor het schooljaar 2020/2021, voor het Leiderschap Programma.

 • € 1430,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2020), of
 •  € 157,50 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2020 t/m mei 2021).

‘A place called there’ is een onderwijsserie van Andrew waarin hij leert dat door op de plek te zijn die God in gedachte heeft voor ons…. Hij zal voorzien! (1 Kon.17:2-6)

Mogelijk denk je dat de afstand te groot is om iedere dag te komen, of heb je geen tijd en/of komt het financieel niet uit en zeg je bij voorbaat: ‘onmogelijk….’. Maar, we willen graag getuigen van veel (oud)studenten, die voor dezelfde obstakels stonden, maar dat voor hen bewaarheid werd dat bij God ALLES mogelijk is. Vaak zijn wij geneigd om – bij voorbaat al – deuren te sluiten, die God wil openen. Luister naar het verlangen in je hart en zie wat God wil gaan doen in jouw leven.

Michiel, een ondernemer liep aan tegen het feit dat hij geen tijd had om Charis te volgen, vanwege het runnen van zijn bedrijf. Toch gehoor gegeven aan het verlangen, en zijn werkzaamheden geminimaliseerd/aangepast op de schooltijden. Wat bleek na een jaar: de omzet van z’n bedrijf was in dat jaar vermenigvuldigd! Wat bij mensen onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk!

Voor Mark, een student uit België, leek het onmogelijk om Charis te volgen in deeltijd.  De reistijd, die hij met het openbaar vervoer moest afleggen, was te groot. De oplossing kwam in de vorm van carpooling met studenten uit Zuid-Nederland en een overnachtingsplek bij één van de studenten. 

Billy Epperhart investeerde in een duur software programma voor investeerders, maar dat programma gaf hem kennis, inzicht en openbaringen waarmee hij nieuwe wegen kon inslaan en daarmee heeft hij de kosten van het software programma er wel vijfvoudig uit gehaald. Het volgen van Charis is een investering in jezelf maar het levert vruchten op die je niet voor mogelijk hebt gehouden!

Tijdens een conferentie van Andrew Wommack Ministries was er een jongeman met een groot verlangen in zijn hart om Charis te volgen. Maar…. geen geld. Wat bleek: God gaf in het hart van de man die naast hem zat om zijn studie te gaan betalen! We hebben getuigenissen te over dat op heel diverse manieren wordt voorzien in de financiën om de opleiding te gaan volgen.

Heb JIJ ook een verlangen naar meer……? Ga de uitdaging aan en word student bij Charis.

Voltijd Studievorm

Duur: 2 jaar

4 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avonden, en woensdag en donderdag ochtenden.

 OF: 2 dagdelen per week op school voor de deeltijd studievorm, en daarnaast de Hybride studievorm (één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen).

 OF: In Hybride voltijd studievorm: de eerste* en derde zaterdag van de maand op school; videolessen thuis bestuderen.
*In september 2021 is dit eenmalig de 2e zaterdag: 11 sept.

Het schoolseizoen 2021/2022 start op maandagavond 6 september 2021.
met een open lesweek (ma/di avond en wo/do ochtend). Voor gasten die geïnteresseerd zijn in één van onze studievormen is deze open lesweek vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Deeltijd Studievorm

Duur: 4 jaar

 2 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avond.

(Het 1e en 3e jaar van deze vierjarige studievorm kan in schooljaar 2021/2022 - bij een aantal van 10 studenten of meer - ook worden gevolgd op woensdag- en donderdagochtend.)

 Het schoolseizoen 2021/2022 start op maandagavond 6 september 2021.
met een open lesweek (ma/di avond en wo/do ochtend). Voor gasten die geïnteresseerd zijn in één van onze studievormen is deze open lesweek vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Leiderschap programma
 • alleen als aanvullend jaar na afstuderen op Charis Bible College
 • 2-jarige opleiding, 1 dag per week, op maandag van 10.15 – 17.00 uur
 • + stage van 1 dagdeel per week
 • locatie Naarden

meer informatie

Hybride onderwijs

Hybride Voltijd:
Duur: 2 jaar, TWEE zaterdagen van de maand op school; videolessen thuis bestuderen.  

Hybride Deeltijd:
Duur: 4 jaar, één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen.

Combinatie
Hybride Deeltijd met wekelijks twee dagdelen op school (Deeltijd studie)

Duur: 2 jaar

 In schooljaar 2021/2022 is de eerste studiezaterdag op 11 september 2021

 • voor het 1een 2e jaar van de 2 jarige Hybride voltijdstudie
 • voor het 1e en 3e jaar van de 4 jarige Hybride deeltijdstudie

 Zaterdag 11 september is tevens een open lesdag voor gasten die geïnteresseerd zijn de Hybride studievorm, en is voor hen vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Deelonderwijs
 • 1 avond per week
 • Duur: 3,5 tot 4 jaar
 • locatie: Enschede
 • Na een succesvolle afronding,  ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot het 2e leerjaar Voltijd (4 dagdelen p/w), c.q. 3e leerjaar Deeltijd (2 dagdelen p/w) bij Charis Bible College te Naarden. Óf je kiest ervoor om in te stromen in het 2e leerjaar Hybride Voltijd c.q. het 3e leerjaar Hybride Deeltijd. 

meer informatie

Thuisstudie
 • Studeer op je eigen plek en op jouw moment
 • Online Video onderwijs
 • Online toetsen
 • Persoonlijke coach voor vragen en geestelijke groei
 • Na een succesvolle afronding van de online thuisstudie, ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot het 2e leerjaar Voltijd (4 dagdelen p/w), c.q. 3e leerjaar Deeltijd (2 dagdelen p/w) bij Charis Bible College te Naarden. Óf je kiest ervoor om in te stromen in het 2e leerjaar Hybride Voltijd c.q. het 3e leerjaar Hybride Deeltijd. 

meer informatie 

TIME TO START YOUR JOURNEY!

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.