Ik wil mij inschrijven

Nadat je de juiste studievorm hebt gevonden, wil je natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Je kan je hier inschrijven voor Charis Bible College te Naarden seizoen 2021-2022.

*Aanmelden voor voltijd (1e leerjaar) en deeltijd wo/do is helaas per heden niet meer mogelijk.

 • Persoonlijk

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Opleiding

 • Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het overzicht van de mogelijke studievormen en bijbehorende lesgelden, en het schema van Lesdagen. We kunnen elk van de diverse studievormen pas starten als er een minimale deelname is van 10 personen. Maak in het keuzemenu jouw keuze:
 • Opgave voor het 2e leerjaar van Charis Bible College is alleen mogelijk wanneer je al het 1e leerjaar hebt afgerond. Maak in het keuzemenu jouw keuze:
 • Je aanmelding is pas geldig na ontvangst door ons van € 70,- inschrijfgeld (dit bedrag wordt niet geretourneerd en staat los van het te betalen lesgeld). Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. Raadpleeg voor de bedragen (bij betaling ineens, of in termijnen) het overzicht van de mogelijke studievormen en bijbehorende lesgelden.
 • Overig

 • In geval van nood willen we graag iemand kunnen contacten, wie mogen we dan benaderen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Betaling lesgeld

Bij betaling ineens – voor het gehele schooljaar – ontvang je hiervoor per mail een factuur, die betaald moet worden:
– vóór 31 augustus 2021, voor voltijd, deeltijd en Hybride
– bij start van de thuisstudie, of aanschaf van een volgend pakket van 8 modules

 

Bij betaling in termijnen ontvang je maandelijks per mail een factuur. Betaling dient maandelijks vooraf te geschieden:
– in 10 maandelijkse termijnen, van aug.1) 2021 t/m mei 2022, voor voltijd, deeltijd en Hybride
– in 5 maandelijkse termijnen voor een thuisstudie pakket van 8 of 4 modules

 

1) bij inschrijving na augustus, dient de factuur van de eerste (en eventueel tweede) termijn z.s.m. na ontvangst van de betreffende factuur te geschieden. Het kan dan voorkomen dat meerdere facturen in één maand betaald moeten worden.

 

Voortijdige beëindiging studie

 

Besluit je voortijdig de voltijd, deeltijd of hybride opleiding te beëindigen, dan ontvang je, indien er sprake was van vooruitbetaling van het schoolgeld, het restbedrag terug. Over de volledige maand van opzegging moet het lesgeld nog wel worden betaald, en tevens €70,- aan uitschrijfgeld.

 

De opzegging dient schriftelijk (gedateerd en ondertekend) op het daarvoor bestemde formulier, te downloaden van onze website, te kennen worden gegeven aan de studentendecaan, Gre van Overbeeke. De datum van ondertekening door de studentendecaan is bepalend voor het beleid t.a.v. de terugbetaling of de nog te betalen termijnen.

 

Bij beëindiging van de online thuisstudie moet het bedrag van het pakket van 8 modules, waarmee de student op dat moment bezig is, volledig worden/zijn betaald. De studiemappen of pdf-bestanden, met de in het Nederlands vertaalde tekst, blijven dan in het bezit van de student.

 

Lesdagen

Onderstaand schema laat per studievorm zien wanneer de lessen op school worden gegeven.

De ** geven aan dat bij die studievorm een keuze uit de beschikbare lesdagen moet worden gemaakt. Zo moet bij de studievorm ‘Combi Deeltijd/Hybride Deeltijd’ worden gekozen tussen Maandag/Dinsdag en Woensdag/Donderdag. En als gekozen wordt voor Maandag/Dinsdag, moet er ook nog een keuze worden gemaakt voor de 1e of 3e zaterdag.

  Studievormen 2021/2022 Maandag avond Dinsdag avond Woensdag ochtend Donderdag
ochtend
1e Zaterdag v.d. maand 3e Zaterdag v.d. maand
Leerjaar 1 Voltijd X X X X
Deeltijd* X X
X X
Hybride Voltijd X X
Hybride Deeltijd X
Combi Deeltijd/ Hybride Deeltijd* X X X
X
X X X
Leerjaar 2 Dezelfde studievormen op dezelfde lesdagen als leerjaar 1, met de keuzes voor ma/di of wo/do bij ‘Deeltijd’ en de Combi ‘Deeltijd/Hybride Deeltijd’ (bij de laatstgenoemde ook keuze voor zaterdag)
 

 

 

In september eenmalig op de 2e zaterdag (i.p.v. de 1e zaterdag) i.v.m. de open lesweek (6 t/m 9 sept. 2021).

Voor leerjaar 2 kan je jezelf alléén inschrijven als je leerjaar 1 hebt afgerond, bijvoorbeeld d.m.v. thuisstudie.

Lestijden

 • ma/di avonden: 18.15 – 22.00 uur
 • wo/do ochtenden: 09.00 – 13.00 uur
 • studiezaterdagen: 09.00 – 16.45 uur; inclusief lunchpauze

 De start van het schooljaar 2021/2022

Afhankelijk van de gekozen studievorm (zie bovenstaand schema):

 • maandag 6 september 2021, 18:15 uur
 • woensdag 8 september 2021, 09:00 uur
 • zaterdag 11 september 2021, 09.00 uur (alleen in september op de 2e zaterdag)
 • zaterdag 18 september 2021, 09.00 uur

 

Studievormen en bijbehorende lesgelden

Overzicht van mogelijke studievormen                                                                       

 

Studievorm

 

Toelichting

 

Totale duur

Lesgeld per jaar
Betaling vooraf In termijnen
Voltijd 4 dagdelen per week 2 jaar € 2.860,00 10 x € 315,00
Deeltijd 2 dagdelen per week 4 jaar € 1500,00 10 x € 165,00
Hybride Voltijd Thuisstudie + 2 zaterdagen per maand op school 2 jaar € 2730,00 10 x € 300,00
Hybride Deeltijd Thuisstudie + 1 zaterdag per maand op school 4 jaar € 1.365,00 10 x € 150,00
Hybride Deeltijd in COMBINATIE met Deeltijd 2 dagdelen per week + thuisstudie + 1 zaterdag per maand op school 2 jaar € 2.865,00 10 x € 315,00
Online Thuisstudie Alléén mogelijk voor het eerste leerjaar. Het lesmateriaal bestaat uit 36 modules (4 pakketten van 8 modules + 1 pakket van 4 modules) max. 6¾ jaar € 562,00 per pakket van 8

 

€ 281,00 voor het pakket van 4

5 mnd. x € 124,00

per pakket van 8

 

5 mnd. x € 62,00 voor het pakket van 4

 

Deelonderwijsgroep

In Enschede

1 avond per week Alléén mogelijk voor het eerste leerjaar. Het lesmateriaal bestaat uit 36 modules

Het lesmateriaal bestaat uit 36 modules

3,5 à 4 jaar € 38,00 *

Per module

Het lesgeld voor de deelonderwijsgroep is exclusief het aandeel van de student in de huur van de locatie, portokosten en eventuele reiskosten/honorarium sprekers. Vanzelfsprekend kunnen bovenstaande kosten per locatie en groep verschillen; verrekening van het totaalbedrag gebeurt in de groep.
De Hybride studievorm houdt in dat je het lesmateriaal thuis op video bekijkt, in combinatie met studiedagen op de school in Naarden.
Bij de online Thuisstudie bestaat alleen bij de eerste aanschaf de mogelijkheid tot retourneren binnen 1 maand.
Gezinsleden, wonend op hetzelfde adres krijgen 5 procent korting op het totaalbedrag aan lesgeld van betreffende personen.

De kosten voor de verplichte zendingsreis in het buitenland en de outreaches in Nederland (voltijd 2e jaar, deeltijd 4e jaar) zijn voor rekening van de student.


Intake gesprek

Na inzending je aanmeldingsformulier, word je – als je voor voltijd of deeltijd hebt ingeschreven – uitgenodigd voor een intakegesprek. Nadat wij van jou het inschrijfgeld van €70,- hebben ontvangen (hiervoor ontvang je een factuur), ben je officieel ingeschreven als student aan Charis Bible College Nederland.