Deeltijd opleiding Bijbelschool

Onze deeltijd studievorm is door de beperktere omvang van lesuren heel geschikt om naast je werk of andere activiteiten te volgen. Ook wordt de deeltijdopleiding gekozen door mensen die verder weg wonen, zodat het reizen van en naar Naarden goed te doen blijft. De deeltijdopleiding behandelt dezelfde modules als de voltijdopleiding. Omdat het aantal lesuren per week gehalveerd is in vergelijking met voltijd, is de periode een keer zo lang. Voor welke vorm je ook kiest, de focus van jouw leven wordt gelegd op de waarheden die de Bijbel leert.

 In de klassikale lessen studeer je aan de hand van video’s van Andrew Wommack en andere internationale leraren van Charis Bible College of ‘live’ door onze Nederlandse leraren. Tijdens en naast de lessen is er veel gelegenheid om samen van gedachten te wisselen, samen op te trekken en te studeren. Charis Bible College staat bekend als een gezellige en open bijbelschool waar veel studenten een hechte groep met elkaar vormen.

 Onze deeltijd opleiding start bij en deelname van minimaal 10 studenten.

 Het schoolseizoen 2021/2022 start op maandagavond 6 september 2021 met een open lesweek (ma/do avond en wo/do ochtend). Voor gasten die geïnteresseerd zijn in één van onze studievormen is deze open lesweek vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

Ja! Ik wil mij inschrijven voor de deeltijd opleiding.

Programma: ‘Doordrenk je met het Woord’

 • 38 modules van gemiddeld 8 lessen
 • Video-onderwijs afgewisseld met ‘Live’-lessen
 • Groepsbesprekingen en communicatievaardigheden
 • Praktijkopdrachten:
  • Tijdslijn Oude Testament
  • Ontdekken van jouw droom / jouw bestemming
  • Presentaties

De volgende modules worden behandeld:

 1. Een onwankelbaar fundament
 2. Basis gerechtigheid
 3. De Heilige Geest l
 4. De Heilige Geest ll
 5. De Heilige Geest lll
 6. Bijbelse verbonden
 7. Realiteit in Christus
 8. Inleiding tot de Bijbel
 9. De brief aan de Galaten
 10. Relatie met God l
 11. Relatie met God ll
 12. Overzicht Oude Testament l
 13. Overzicht Oude Testament ll
 14. Overzicht Oude Testament lll
 15. Liefde en goedheid van God
 16. Geloof
 17. Ontvangen van God l
 18. Ontvangen van God ll
 19. Overzicht Oude Testament l
 20. Overzicht Oude Testament ll
 21. Overzicht Oude Testament lll
 22. De brief aan de Romeinen
 23. De bediening van Jezus l
 24. De bediening van Jezus ll
 25. Vrucht van de Geest
 26. De voorspoedige ziel
 27. Genezing
 28. Principes van Genade en Geloof
 29. 1 Johannes
 30. De wapenrusting van God
 31. Voorspoed, financiën en geven
 32. Fundamenten van het leven
 33. Essentiële Waarheden van het Nieuwe Testament
 34. Wat geloof is, en hoe je eruit leeft
 35. Woorden… en jouw autoriteit
 36. Functioneren in het beste van God
 37. Levensstijl van Aanbidding
 38. Training Gebedsbediening

Een korte omschrijving van de inhoud van alle modules kun je in deze bijlage vinden.

Programma: Geloven in de praktijk

 • 25 Modules van gemiddeld 8 lessen
 • Video-onderwijs gecombineerd met ‘live’-lessen
 • Groepsbesprekingen en communicatievaardigheden
 • Praktijkopdrachten:
  • Oefenen in profetie en gebedsbediening
  • Spreken voor groepen
  • Presentatie Tijdslijn Nieuwe Testament
  • Outreach in groepsverband in Nederland (gebedsbediening in praktijk)
  • Zendingsreis in groepsverband (+14 dgn) in het buitenland

De volgende modules worden behandeld:

 1. Handelingen, kracht tot bovennatuurlijk leven
 2. Nieuwe Testament I
 3. Nieuwe Testament ll
 4. Antwoorden op belangrijke vragen l
 5. Antwoorden op belangrijke vragen ll
 6. Laat vrijheid regeren
 7. Het leven van Christus
 8. Advies van een oudere aan een jongere dienaar
 9. Kerkgeschiedenis
 10. Advies van Paulus aan Timotheüs
 11. Leven en bediening door de Geest geleid
 12. Omgaan met mensen
 13. Wetten van het koninkrijk
 14. Nehemia: Leiderschapslessen
 15. Vorming van een dienaar l
 16. Vorming van een dienaar ll
 17. Leven in balans
 18. De kerk nader omschreven
 19. Uitmuntendheid in bediening
 20. Wie is de mens?
 21. Bijbels leiderschap
 22. Harte zaken
 23. Fundamentele waarheden van Goddelijke bediening
 24. Stromen in de Gaven
 25. Praktische vaardigheden voor goddelijke relaties

Het onderwijsprogramma voor deze 4 jarige Deeltijd studievorm wordt in schooljaar 2021/2022 gegeven op:

 • Maandag- en dinsdagavond van 18.15 tot 22.00 uur, en
 • Alleen voor het 1e en 3e jaar: op woensdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 13.00uur (bij een minimale deelname van 10 studenten).

Lesgeld (per persoon) voor het schooljaar 2021/2022, voor de Deeltijd studievorm.

 • € 1500,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2021), of
 • € 165,00 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2021 t/m mei 2022).

 Deeltijd (twee dagdelen per week) in combinatie met de Hybride Deeltijd studievorm = voltijd programma (duur: 2 jaar):

 • € 2865,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31 augustus 2021), of
 • € 315,00 per termijn (10-maandelijkse termijnen van aug. 2021 t/m mei 2022).

‘A place called there’ is een onderwijsserie van Andrew waarin hij leert dat door op de plek te zijn die God in gedachte heeft voor ons…. Hij zal voorzien! (1 Kon.17:2-6)

Mogelijk denk je dat de afstand te groot is om iedere dag te komen, of heb je geen tijd en/of komt het financieel niet uit en zeg je bij voorbaat: ‘onmogelijk….’. Maar, we willen graag getuigen van veel (oud)studenten, die voor dezelfde obstakels stonden, maar dat voor hen bewaarheid werd dat bij God ALLES mogelijk is. Vaak zijn wij geneigd om – bij voorbaat al – deuren te sluiten, die God wil openen. Luister naar het verlangen in je hart en zie wat God wil gaan doen in jouw leven.

Michiel, een ondernemer liep aan tegen het feit dat hij geen tijd had om Charis te volgen, vanwege het runnen van zijn bedrijf. Toch gehoor gegeven aan het verlangen, en zijn werkzaamheden geminimaliseerd/aangepast op de schooltijden. Wat bleek na een jaar: de omzet van z’n bedrijf was in dat jaar vermenigvuldigd! Wat bij mensen onmogelijk lijkt, is bij God mogelijk!

Voor Mark, een student uit België, leek het onmogelijk om Charis te volgen in deeltijd.  De reistijd, die hij met het openbaar vervoer moest afleggen, was te groot. De oplossing kwam in de vorm van carpooling met studenten uit Zuid-Nederland en een overnachtingsplek bij één van de studenten. 

Billy Epperhart investeerde in een duur software programma voor investeerders, maar dat programma gaf hem kennis, inzicht en openbaringen waarmee hij nieuwe wegen kon inslaan en daarmee heeft hij de kosten van het software programma er wel vijfvoudig uit gehaald. Het volgen van Charis is een investering in jezelf maar het levert vruchten op die je niet voor mogelijk hebt gehouden!

Tijdens een conferentie van Andrew Wommack Ministries was er een jongeman met een groot verlangen in zijn hart om Charis te volgen. Maar…. geen geld. Wat bleek: God gaf in het hart van de man die naast hem zat om zijn studie te gaan betalen! We hebben getuigenissen te over dat op heel diverse manieren wordt voorzien in de financiën om de opleiding te gaan volgen.

Heb JIJ ook een verlangen naar meer……? Ga de uitdaging aan en word student bij Charis.

Voltijd Studievorm

Duur: 2 jaar

4 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avonden, en woensdag en donderdag ochtenden.

 OF: 2 dagdelen per week op school voor de deeltijd studievorm, en daarnaast de Hybride studievorm (één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen).

 OF: In Hybride voltijd studievorm: de eerste* en derde zaterdag van de maand op school; videolessen thuis bestuderen.
*In september 2021 is dit eenmalig de 2e zaterdag: 11 sept.

Het schoolseizoen 2021/2022 start op maandagavond 6 september 2021.
met een open lesweek (ma/di avond en wo/do ochtend). Voor gasten die geïnteresseerd zijn in één van onze studievormen is deze open lesweek vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Deeltijd Studievorm

Duur: 4 jaar

 2 dagdelen per week op school: maandag en dinsdag avond.

(Het 1e en 3e jaar van deze vierjarige studievorm kan in schooljaar 2021/2022 - bij een aantal van 10 studenten of meer - ook worden gevolgd op woensdag- en donderdagochtend.)

 Het schoolseizoen 2021/2022 start op maandagavond 6 september 2021.
met een open lesweek (ma/di avond en wo/do ochtend). Voor gasten die geïnteresseerd zijn in één van onze studievormen is deze open lesweek vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Hybride onderwijs

Hybride Voltijd:
Duur: 2 jaar, TWEE zaterdagen van de maand op school; videolessen thuis bestuderen.  

Hybride Deeltijd:
Duur: 4 jaar, één zaterdag per maand op school; videolessen thuis bestuderen.

Combinatie
Hybride Deeltijd met wekelijks twee dagdelen op school (Deeltijd studie)

Duur: 2 jaar

 In schooljaar 2021/2022 is de eerste studiezaterdag op 11 september 2021

 • voor het 1een 2e jaar van de 2 jarige Hybride voltijdstudie
 • voor het 1e en 3e jaar van de 4 jarige Hybride deeltijdstudie

 Zaterdag 11 september is tevens een open lesdag voor gasten die geïnteresseerd zijn de Hybride studievorm, en is voor hen vrijblijvend te bezoeken; registratie hiervoor is noodzakelijk.

meer informatie

Deelonderwijs
 • 1 avond per week
 • Duur: 3,5 tot 4 jaar
 • locatie: Enschede
 • Na een succesvolle afronding,  ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot het 2e leerjaar Voltijd (4 dagdelen p/w), c.q. 3e leerjaar Deeltijd (2 dagdelen p/w) bij Charis Bible College te Naarden. Óf je kiest ervoor om in te stromen in het 2e leerjaar Hybride Voltijd c.q. het 3e leerjaar Hybride Deeltijd. 

meer informatie

Thuisstudie
 • Studeer op je eigen plek en op jouw moment
 • Online Video onderwijs
 • Online toetsen
 • Persoonlijke coach voor vragen en geestelijke groei
 • Na een succesvolle afronding van de online thuisstudie, ontvang je een certificaat dat toegang geeft tot het 2e leerjaar Voltijd (4 dagdelen p/w), c.q. 3e leerjaar Deeltijd (2 dagdelen p/w) bij Charis Bible College te Naarden. Óf je kiest ervoor om in te stromen in het 2e leerjaar Hybride Voltijd c.q. het 3e leerjaar Hybride Deeltijd. 

meer informatie 

Leiderschap programma
 • alleen als aanvullend jaar na afstuderen op Charis Bible College
 • 2-jarige opleiding, 1 dag per week, op maandag van 10.15 – 17.00 uur
 • + stage van 1 dagdeel per week
 • locatie Naarden

meer informatie

TIME TO START YOUR JOURNEY!

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.