De stand van zaken in dit schooljaar

We kijken al wat vooruit naar het einde van het schooljaar 2018/19. We mochten een grote toename van nieuwe studenten zien, mede door de start van de hybride studievorm en het ‘online’ gaan van de thuisstudie. Zonder studenten geen opleiding…. Maar het gaat ons niet slechts om aantallen; het gaat ten diepste om levens die veranderen… het gaat ons om mensen die hun door God gegeven bestemming gaan ontdekken, en daarin gaan leven. Het gaat ons om leiders die worden getraind, en uit gaan in de wereld om hét verschil te maken.

Veel van onze eerstejaars studenten spreken van: ‘het komt binnen’, ‘diepe aanraking’, ‘openbaringen’, etc. En als je het onze tweede- en derdejaars studenten vraagt, dan zullen zij getuigen van een dieper geloof en relatie met God, van een dieper begrip van en openbaringen uit Gods Woord, van een leven vanuit en met de Geest. Ze hebben geleerd om uit te stappen in praktijksituaties, te onderwijzen, te profeteren, op zieken de handen leggen… en zagen steeds meer ‘vrucht’ in hun levens.

Op het moment van dit schrijven zijn onze tweedejaars studenten volop bezig met hun Missietrip. Begin april zijn er groepen studenten vertrokken naar Brazilië, Oeganda en Roemenië, om daar te uit reiken en in geloof uit te gaan stappen in de dingen die hen geleerd zijn. Geven….in geestelijke en praktische zin. Ze doen onuitwisbare ervaringen op, die een impact maakt op zowel de levens van de mensen daar als op die van onze studenten. Zie de getuigenissen op deze website.

CHARIS BIBLE COLLEGE

…. waar levens veranderen, leiders worden getraind,

waardoor de wereld verbetert!

Hierboven staat onze visie! Het is niet alleen een visie, maar de daadwerkelijke ervaring van (oud)studenten! Hun leven is drastisch veranderd doordat zij het onderwijs van Charis tot zich namen, en hun denken daarmee vernieuwden. Paulus zei het al (Rom.12:2). Als je wil veranderen, vernieuw dan je denken! Vul je denken niet met dingen van de wereld (‘word niet wereldgelijkvormig’). Vul je in plaats daarvan met Geest en met Leven, met andere woorden: vul je met het pure Woord van God, en leer dat toe te passen in je leven.

Onze verwachtingen voor het eind van dit studiejaar? Afgestudeerden die uitgaan in de wereld; een groot aantal nieuwe studenten die ‘de mooiste reis van hun leven’ gaan starten. Studenten die zijn gaan wandelen in het plan van God voor hun leven. Leiders die opstaan. Kortom: levens die veranderen, waardoor andere levens aangeraakt worden!

Benieuwd geworden naar deze ‘Charis Experience’? Je kunt geheel vrijblijvend, 5 dagdelen per jaar, meelopen met onze studenten om zo de sfeer te proeven en Charis te beleven, of bezoek onze open dagen. En… krijg je een verlangen naar meer? Ga de uitdaging aan en word student bij Charis.

Marijke Lamers

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

10 + 2 =