+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Wat zijn de sleutels om vol te blijven van God?

24 mei 2022 | Algemeen, Andrew Wommack Ministries, Andrew Wommack schrijft, Uitgelicht AWM | 2 reacties

Heb jij wel eens het gevoel dat er een zekere afstand is ontstaan tussen jou en God, en dat de liefde en vreugde die je ooit in Hem vond, zijn vervaagd? Als dat zo is, dan ben je niet de enige. De meeste christenen hebben zo’n gevoel dat de ervaringen die zij met God gehad hebben, na verloop van tijd zijn weggeëbd en dat zij een nieuwe aanraking nodig hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel ons voor ogen houdt.

De Bijbel zegt dat God ons beslist niet zal loslaten en beslist niet zal verlaten (Hebr. 13:5). Als dat zo is—en het is zo—wie heeft dan wie losgelaten? Als wedergeboren gelovigen zijn wij allemaal in staat om elke dag van ons leven in de volheid van God te leven. God is voortdurend bezig Zijn liefde, vreugde, vrede, openbaringskennis en elke andere zegen uit te storten. Maar wij kunnen een punt bereiken waar wij niet ontvangen en het gevoel hebben dat Hij ons losgelaten heeft.

In Romeinen 1:21 staat: Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

In deze tekst vinden wij vier afzonderlijke elementen of sleutels, waarmee wij onafgebroken in de volheid van God kunnen functioneren en daarin blijven. Als we de ontkenningen eruit laten, zijn dat:

 • God verheerlijken
 • Dankbaar zijn
 • De kracht van verbeelding erkennen
 • Een goed hart hebben

 Wij hebben in ons leven zeggenschap over elk van deze vier.

De eerste sleutel—God verheerlijken—heeft veel te maken met hoe wij Hem zien. Op vele plaatsen door heel de Bijbel heen is het woord dat vertaald is met grootmaken, ook wel vertaald met verheerlijken. Daarom kunnen verheerlijken en grootmaken door elkaar gebruikt worden. En grootmaken betekent ‘groter maken’. Feitelijk gezien is God Wie Hij is, ongeacht wat jij denkt, maar als het gaat om hoe jij Hem ziet, kan Hij groot of klein zijn. Jij bezit zelf de macht om Hem in jouw leven groot of klein te zien.

De meesten van ons zijn er zeer bedreven in om een probleem uit te vergroten en God en Zijn Woord kleiner te maken. Ik moet nu denken aan een vrouw die dacht dat zij zwanger was, maar kanker bleek te hebben. De artsen zeiden dat haar baarmoeder onmiddellijk verwijderd moest worden. Zij zeiden dat zij maar 50% kans had om te overleven, en zonder operatie had zij nog maar twee weken te leven.

Zij kwam snikkend bij mij en zei: ‘Andrew, moet je horen wat ze gezegd hebben!’ Nu reageer ik niet altijd zo, maar ik geloof dat God mij ertoe leidde het volgende te zeggen: ‘Kanker is voor God geen probleem. De stroom valt in de hemel echt niet heel even uit omdat het zoveel van het energievoorziening daar vergt, wanneer de Heer jou geneest! Je kunt even makkelijk van kanker genezen worden als van een verkoudheid.’

Ik begon God groot te maken en te verheerlijken. Ik maakte God groter en kanker kleiner.

Het enige wat kanker tot een onoverkomelijk probleem maakte, was dat zij zoveel waarde hechtte aan wat de artsen zeiden. Zij noemden haar zelfs een dwaas omdat ze de behandeling weigerde, en ze lieten haar een verklaring ondertekenen om hen van de verantwoordelijkheid te ontheffen ‘wanneer’ zij stierf. Maar zij besloot voet bij stuk te houden en God te geloven. Er zijn intussen bijna twintig jaar verstreken sinds zij de behandeling afwees, en zij heeft een hele schare kinderen.

Waar hecht jij waarde aan? Wat is groot voor jou? Je kunt de Heer grootmaken en Hem en Zijn Woord verhogen boven welk probleem ook. Doe dat door Hem te verheerlijken, te prijzen, en te danken. Zoek iemand in het Woord op die een soortgelijke situatie te boven kwam als waar jij je nu in bevindt. Overpeins het Woord, en maak het Woord reëler voor je dan het probleem. Je moet zover komen dat Gods Woord waarheid is voor jou, en Hij groter is dan welke situatie ook. Weet je nog? Markus 9:23 zegt: “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.”

Alle andere sleutels in detail bespreken kan ik hier niet, maar ik zal ze kort doornemen. De tweede sleutel om vol te blijven van God is het hebben van een dankbaar hart. Paulus somde ondankbaarheid op als een van de tekenen van de eindtijd, samen met geldzucht, hoogmoed, lasteren en onheiligheid (2 Tim. 3:1-2). Hem verheerlijken, grootmaken en danken hebben allemaal met elkaar te maken, maar om God te verheerlijken moet je dankbaar zijn. Terwijl je Hem dankt, herinner je jezelf aan wat Hij gezegd en gedaan heeft, wat Hem grootmaakt.

Telkens wanneer je in de verleiding komt om over een probleem te klagen en te mopperen, reageer dan anders. Nader in plaats daarvan tot God en neem tien minuten de tijd om Hem te danken voor Zijn goedheid. Als je dat doet, zal je merken dat het natuurlijke verlangen om te klagen wegebt en het probleem slinkt, naarmate je het in het juiste perspectief begint te zien.

De derde sleutel is je verbeelding. Die is veel belangrijker dan wij ons altijd realiseren. Degenen onder ons die nutteloze verbeeldingen koesteren, zijn pessimisten, die altijd bezig zijn met mislukking in plaats van succes. Wij moeten onze verbeelding gebruiken om in te stemmen met Gods Woord en onszelf te zien zoals God ons ziet: blij, gezond en voorspoedig.

De vierde sleutel is een goed hart hebben. De Schrift maakt heel duidelijk dat de houding van je hart veel belangrijker is dan je daden. Ons hart bepaalt wat wij zeggen en regelt ook wat wij doen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld en de overige vrucht van de Geest (Gal.5:22-23) vloeien voort uit wat ons hart gelooft. De reden waarom ons hart negatief reageert, is omdat wij ons laten overheersen door externe of fysieke zaken in plaats van door het Woord van God.

Als je deze vier sleutels in je leven aan het werk zet, zal je leven voorgoed veranderen. Je gaat anders denken over andere mensen en over alles om je heen. Ik heb hier nog maar een tipje van de sluier opgelicht aangaande deze vier sleutels.  

Wij houden van je,

Andrew en Jamie

2 Reacties

 1. Hans

  Ik ben inderdaad afgegleden en verlang weer naar de tijd van toen ik net tot geloof kwam. Ik ben momenteel overal druk mee behalve met God. Ik probeer elke dag weer een nieuw begin te maken met bijbel lezen, stille tijd en aanbidding muziek te luisteren, klinkt misschien gek maar vergeet het gewoon en ende van de dag bedenk ik me dat er weer niets van te recht is gekomen. Ik blijf op God vertrouwen dat het weer goed gaat komen. Gr Hans.

  Antwoord
  • eric van de haar

   gebruik de gave van hetbspreken in tongen, die de Heilige Geest iedere christen heeft gegeven.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *