+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Hoe vrolijk is jouw hart?

Door Daniël Amstutz

Wat betekent het om vrolijk te zijn? Vorig jaar ervaarde ik dat de Heer zei: “Ga les geven over echt vreugdevol zijn, niet alleen tijdens Kerstmis, maar in alle seizoenen.” In plaats van een nep-versie van gelukkig-proberen-te-zijn, gaan we echt het voordeel van leven vanuit een blijmoedig hart begrijpen.

Vaak zijn we geobsedeerd door het opzetten van een perfecte entourage. Maar door de dingen die gaande zijn in onze samenleving zijn sommige mensen werkloos geworden, en anderen hebben te maken met het overlijden van vrienden of familieleden. Of misschien heeft de situatie omtrent Covid_19 je beïnvloed. Er is gewoon veel aan de hand en je leven is misschien verre van perfect.

De voordelen van een blijmoedig hart

Spreuken 17:22 zegt: “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.” Een vrolijk hart doet ons goed. Wanneer iemand neerslachtig is, is dat niet alleen van invloed op zijn innerlijke mens; het beïnvloedt ook zijn uiterlijke mens. Het is ongelooflijk hoe dingen die in je binnenste omgaan, je totale mens in alle opzichten beïnvloeden.

Kijk nu eens naar Spreuken 4:23

“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.”

Alle problemen van het leven komen vanuit het hart! Dus we kunnen deze problemen niet negeren en daarna verwachten dat we een overvloedig leven zullen ervaren. Maar we kunnen met deze problemen omgaan volgens de Geest en het Woord van God.

Jezus kwam om genezing naar elk gebied van gebrokenheid te brengen en dat kunnen we ervaren, mentaal of emotioneel. Je hart is belangrijk voor God! Hij is vóór jou, niet tegen jou. Hij zal je in alle waarheid leiden en je helpen om te worden getransformeerd, zodat je Zijn wil echt kunt ervaren op elk gebied van je leven.

Ik houd van 1 Johannes 3: 20-21 (NKJV). Het zegt: “Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.”

Wanneer je problemen van je hart hebt die aangepakt moeten worden, of de vijand probeert veroordeling in je leven te brengen of je bent bezig om jezelf te veroordelen, dan ontdekken we dat God groter is dan dat probleem. Zelfs wanneer onze omstandigheden niet in lijn zijn met Gods wil, kunnen we nog steeds leven met een hart dat niet verontrust hoeft te zijn, want het gaat er alleen om dat we leven uit genade omdat de Geest van God in ons woont. Wij zijn de woonplaatsen van de Heilige Geest, containers van de aanwezigheid van God!

God heeft ons beloofd dat we kunnen leven met een vrolijk hart, en Hij belooft ons een overvloedig vervuld leven! (Hebreeën 10:36). Dan  hoeven we niet mee te gaan in een depressie, in angst en in de gekheid van onze cultuur. God heeft ons niet ontworpen om die manier te leven.

Wanneer we het Woord van God toepassen op ons leven, zorgt dat ervoor dat we een blijmoedig hart hebben. Ik gun het je dat je met een vrolijk hart leeft, zodat je echt  de genade van God kunt uitleven, van binnen naar buiten!

Over Daniël Amstutz

Daniël is de directeur van Charis Aanbidding en de School van aanbidding, en de directeur van de Genezingsschool bij Charis Bible College Woodland Park. Hij is een ervaren bedienaar van het Evangelie, een bekende songwriter en uitvoerend artiest, en de auteur van een nieuw boek: ‘De Plaats van Zijn Aanwezigheid.’ Zijn levenslange passie is om de nieuwe generatie te leren om Geest en Waarheid te leren kennen en om uitvoerende kunst te gebruiken voor de glorie van God. Daniël geeft verschillende cursussen op Charis, waaronder Gebedsbediening, Nieuwtestamentische Aanbidding  en Levensstijl van Aanbidding.

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2