+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Bijbelonderwijs verandert levens

Marijke Lamers is directeur van Charis Bible College in Nederland. De school heeft dit jaar 110 studenten en heeft veel impact. Revive sprak met Marijke in een podcast over wat de kracht is van het onderwijs en hoe de bijbelschool mensen aanraakt en levens verandert.

“We gaan nu het elfde jaar in op de locatie waar we nu zitten”, vertelt Marijke. “In 2009 zijn we begonnen met een deeltijdschool in een kerkgebouw. In 2010 zijn we een gebouw in Naarden ingetrokken waar we nu nog steeds zijn. Dat hele gebouw hebben we als het ware geconfisqueerd. We zijn op de bovenverdieping begonnen en hebben nu 3 verdiepingen. Eerdaags vieren we ons 12,5 jarig bestaan.”

Marijke schat dat er in totaal zo’n 150 studenten de volledige school van 2 jaar hebben gedaan en hun diploma hebben gehaald. “Er zijn natuurlijk studenten die maar 1 jaar doen. We hebben een thuisstudie, die kun je online doen. Dat is alleen het eerste jaar. Dus als je die studie doet, krijg je wel een certificaat, maar geen diploma. Als je alles bij elkaar optelt, hebben we nog veel meer mensen getraind.”

Een kenmerk van de bijbelschool is dat alle medewerkers eerst zelf de opleiding hebben gevolgd. Zo ook Marijke. “In 2009 ben ik met de deeltijdopleiding begonnen, en toen we in Naarden startten, in 2010, ben ik opnieuw begonnen, omdat er toen de mogelijkheid was de school fulltime te doen. Ik heb mijn diploma in 2012 behaald. Toen ben ik als het ware blijven hangen en uiteindelijk in 2016 ben ik gevraagd directeur te worden.”

Lees verder onder de video

 

“JE ZIET GEWOON AAN HUN UITERLIJK DAT ER EEN VERSCHIL IS.”

Levensveranderend
Dat er op de school levensveranderend onderwijs wordt gegeven, daar kunnen de medewerkers dus zelf van getuigen. “We hebben zelf eerst die levensverandering meegemaakt. Daarom zijn we zo enthousiast. Wat je zelf hebt ontvangen, gun je anderen. Daardoor heb je ook meer enthousiasme om de school te gaan leiden en studenten te werven.”

Dit enthousiasme ziet Marijke ook terugkomen in studenten die naar de school komen. “We zeggen weleens: je zou eigenlijk een foto moeten maken van studenten als ze binnen komen en nog een foto van wanneer ze hun diploma hebben behaald. Je ziet gewoon aan hun uiterlijk dat er een verschil is. Je ervaart dat mensen werkelijk in de vrijheid van Christus komen. Ze gaan hun identiteit in Christus ervaren en dat stralen ze uit. Automatisch komt dat in je lichaam en je houding ook naar voren.”

Charis Bible College heeft al veel vrucht mogen zien bij studenten. “We hebben studenten die genezing hebben ontvangen en studenten die een bediening zijn ingegaan nadat ze hun diploma hebben behaald. Ook zijn er mensen naar het buitenland gegaan om een bediening op te starten of zelf een Charis Bible College te gaan leiden.

Als Marijke wordt gevraagd een voorbeeld te geven van vrucht bij studenten, noemt ze de naam van Johan Toet. “Dat is denk ik een van de bekendere verhalen. Jarenlang zat hij in de gevangenis. Toen kwam hij bij ons op school. Daardoor ontdekte hij vrijheid en zijn identiteit in Christus. Nu is hij een bediening in Brazilië gestart. Daar werkt hij onder de allerarmste mensen en verkondigt het evangelie. Hij is een echte evangelist. Een prachtig voorbeeld van hoe iemand kan veranderen.”

“ALS HET ZAAD IN JE HART KOMT

EN DAT ONTKIEMT EN GROEIT,

GA JE LEVEN VANUIT HET WOORD.”

Transformatie
Mensen maken dus echt een transformatie mee tijdens de bijbelschool. Hoe gaat dat in zijn werk? “Het Woord van God wordt puur gesneden”, antwoordt Marijke. “Ik denk dat we allemaal herkennen dat we door traditie en door religie zijn gevormd in ons leven in christelijk Nederland.

Wat wij op school doen, is dat we heel erg nadruk leggen op dat het Woord van God in je hart gezaaid moet worden. In Markus 4 lees je over de gelijkenis van de zaaier. Elk woord van God is eigenlijk een containertje met leven in zich, zoals zaad leven in zich heeft. Als dat gaat groeien, ga je daar vanuit leven.

Bron van leven
In Spreuken staat dat een mens leeft vanuit zijn hart. Je hart is de bron van het leven. Daar komen de uitingen van het leven uit voort. Als het zaad in je hart terecht komt en dat ontkiemt en groeit, ga je leven vanuit het Woord. Je gaat leven vanuit wat het Woord zegt over genezing, je gaat leven vanuit wat er in het Woord staat over voorziening…

Jezus zei tegen de farizeeërs: ‘Jullie ontkrachten het Woord van God door je tradities van mensen’. Die tradities, onze manieren en religie, kunnen het Woord ontkrachten waardoor je niet meer de puurheid van het Woord kunt ontvangen. Op de bijbelschool snijden we het pure Woord van God recht. Daardoor zie je levens veranderen, want dan gaan mensen leven vanuit het Woord en vanuit het hart.”

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2