Bij voorbaat dank

Onze dochter en schoonzoon hadden laatst van een feestje wat wijn over. Met de wijn die wij zelf hadden staan, organiseerde onze schoonzoon een ‘wijnproeverij’ aan huis voor ons gezin. Wat wij niet wisten was, dat hij twee maal dezelfde wijn achter elkaar serveerde…

Dat hadden wij niet verwacht! Wij verwachte een andere wijn te proeven en te krijgen…. en door die verwachting ervoeren wij een andere smaak (niemand uitgezonderd). We ‘geloofden’ in een andere wijn.

Wat verwacht je?

Je verwachting kan je uit het veld slaan, je doen geloven in het negatieve of in het positieve. Door het negatieve te verwachten, durven mensen bijvoorbeeld geen auto meer te rijden, niet in volle zalen te verblijven, niet voor een groep mensen te spreken, en noem maar op….. Door het negatieve te verwachten ‘kan’ je bepaalde dingen niet, of niet meer…. Althans dat geloof je.

Met andere woorden: als je in verwachting bent, dan sta je in geloof voor wat je verwacht.

“…alles wat u biddend verlangt, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.” (Mark. 11:24)

Het is maar wat je verwacht…

Ik heb ooit een preek gehoord met de titel: ‘Juichen voor het doelpunt valt…’. Deze preek kwam er op neer dat we een voorbeeld kunnen nemen aan de Israëlieten als het gaat om verwachten dat je gaat ontvangen. De Israëlieten juichten voordat de muren van Jericho vielen!

In 2 Kronieken 20 lezen we vanaf vers 20 dat koning Josefat de Judeeërs opriep om te geloven in hun God, met de belofte dat ze dan bevestigd zouden worden. Vervolgens stelde hij, vóór de gewapende mannen, de zangers op die ‘de Here een lied zongen en Hem loofden’. Toen de zangers de jubel en lof aanhieven werd de overwinning op bijzondere wijze behaald.

Door te juichen, dankten zij God als het ware bij voorbaat voor de overwinning die zij verwachtten te ontvangen.

Voordat Jezus Lazarus uit de dood opwekte, riep Hij Marta om te geloven (Johannes 11:40)… dan zou zij Gods heerlijkheid zien. En voordat Hij Lazarus opwekte dankte Hij God de Vader bij voorbaat voor het verhoren.

Fil 4:6+7 – “…. laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, mét dankzegging bekend worden bij God.” (Fil 4:6+7)

 

Bij voorbaat danken dus!

DANK GOD direct bij het bidden dat je zult ontvangen! Door ‘bij voorbaat te danken’ laat je geloof zien!

Marijke

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis