+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.”
Mattheüs 7:7

Wie van jullie kijkt naar dit vers en denkt, Dat klinkt eenvoudig: ik bid en dan ontvang ik. Maar waarom krijg ik niet waar ik om bid? Ik wil graag wat dieper ingaan op het woord bid om je te helpen deze tekst beter te begrijpen.

Allereerst, bid is een werkwoord—een woord waar een daad aan verbonden moet worden. Dus er wordt van jou iets verwacht om deze Bijbeltekst waar te maken. Het woord bid kan vanuit het Griekse parakalo op verschillende manieren vertaald worden, o.a. met ‘verlang’, ‘smeek’, ‘smacht’, ‘verzoek’, ‘behoef’. Als je bidt, gaat het om iets waar je zeer naar verlangt. Hier volgen acht sleutels om je verzoek tot God te richten:

 1. 1. Bid Onze hemelse Vader wil bij ons leven betrokken worden en ons goede dingen geven. Als wij bidden, tonen wij nederigheid en erkennen wij dat wij God nodig hebben.

2. Bid in Zijn Naam. Jezus herinnert ons in Johannes 14:13, “En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.”

 1. 3. Blijf in Gods Woord. In Johannes 15:7 staat: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Blijven wil zeggen: verblijven, zich houden aan, vertoeven, wonen, volharden, wachten op. Het is door geloof en geduld dat wij de beloften beërven (Heb. 6:12).

4. Bid in overeenstemming met Gods wil. In 1 Johannes 5:14 staat: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” In de mate dat je Gods Woord kent, ken je ook Zijn wil.

 1. 5. Bid in geloof. Mattheüs 21:22 vertelt ons: “En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.”

 2. 6. Twijfel niet.
  In Jakobus 1:6 lezen we: “Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.” Op Charis Bible College hebben we een gezegde: ‘Twijfel aan je twijfels.’

7. Voer een hartscontrole uit. Jakobus 4:3 verklaart: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.” Bid je met zelfzuchtige motieven? Maar ook, bid je om iets waar God je al macht en autoriteit over gegeven heeft, zoals genezing?

 1. 8. Stem overeen met anderen als je bidt. In Mattheüs 18:20 staat: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” Eenheid en overeenstemming brengen zegen en kracht.

Bidden is eenvoudig, maar je bidden moet gepaard gaan met actie. Zorg dat je bidt op basis van principes in Gods Woord, en dan zal je deuren voor je open zien gaan. Ik bid dat je gezegend zult zijn!

Robert Fenske

Robert Fenske is de Directeur van AWM Australië. Hij is een regelmatige spreker op Charis Daily LiveBijbelstudies op GospelTruth.TV. Roberts vrouw, Rebecca, is de directeur van Charis Bijbel College Australië.

2 Reacties

 1. Colpaert

  Ik wil bijleren

  • Mariet

   Ik heb dat boek al.