+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Ben je tevreden met Jezus?

Wat zou er voor jou nodig zijn om tevreden te zijn in het leven? Is Jezus genoeg? Geeft Jezus je tevredenheid?

In Johannes 14:6-8, vertelt Jezus Zijn discipelen: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg”.

Filippus wilde dat Jezus de Vader liet zien, maar Jezus zei dat ze Hem al kennen en Hem zien. Wie had gelijk: Jezus of Filippus? Natuurlijk, Jezus had gelijk. Filippus miste het, toen hij zei: ‘Toon ons de Vader, en dan zullen we tevreden zijn.’ Filippus zei: ik ben niet tevreden met U, Jezus.

Het probleem lag niet bij Jezus.
Jezus was God geopenbaard in het vlees (1 Tim. 3:16)
…En Hij was perfect.

Het probleem was dat Filippus Jezus alleen naar het vlees kende. In 2 Korinthe 5:16, legt de apostel Paulus uit dat op een bepaald moment, alle discipelen Jezus naar het vlees kenden. Ze konden je vertellen hoe Hij eruitzag en een beeld van Hem schetsen, maar ze kenden niet de echte ‘Hem’. Jouw fysieke lichaam is niet de echte jij.

Je lichaam is als het voertuig waarin jij je verplaatst,
maar het is niet de echte jij.

Als ik naar jouw huis zou gaan en uit mijn auto zou stappen, zou ik verwachten dat je dan tegen me praat en niet tegen mijn auto. Mijn auto is gewoon mijn voertuig; het is hoe ik rond rij. De discipelen kenden Jezus’ voertuig. Zij kenden Zijn lichaam. Zij kenden Hem in de natuur, maar ze kenden Hem niet door de geest. Als ze hadden geweten wie Jezus was aan de binnenkant, de geestelijke ‘Hem’, zouden ze Hem herkend hebben als de Almachtige God. De reden waarom ze niet tevreden waren, was niet omdat er iets mis was met Jezus. Het kwam door hoe zij Hem zagen. Zij waren vleselijk en gingen alleen af op wat ze konden zien, proeven, horen, ruiken en voelen.

Wist je dat toen Jezus werd verheerlijkt, wat staat in Mattheüs 17, Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht? Jezus had altijd deze glorie en licht gehad. De shekinah Glorie van God overschaduwde Petrus, Jacobus en Johannes, en een hoorbare stem uit de hemel zei:

Dit is Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb;
luister naar Hem!  Mattheüs 17:5

De verheerlijking was niet abnormaal; het liet zien hoe de dingen er in de geest al de hele tijd waren. In de geest was Jezus de glorie van God, maar Zijn fysieke lichaam was als een sluier die mensen ervan weerhield de echte glorie van God te zien, omdat ze er niet mee om zouden kunnen gaan.

In het Oude Testament, wilde Mozes de Heer zien, maar de Heer zei: “…want geen mens kan Mij zien en in leven blijven” (Ex 33:20). Het is niet omdat God je zou doden als je Hem zou zien. Het is omdat jij er niet tegen kan. Je zou het niet kunnen bevatten. Gods glorie is zo geweldig dat het onze fysieke lichamen zou doen ontploffen als we Hem zien.

Mozes zag de echte glorie van God niet, maar hij was veertig dagen en veertig nachten in de aanwezigheid van God, zozeer zelfs dat toen hij naar beneden kwam, zijn gezicht straalde (Ex. 34:28-29). Mozes straalde geen licht uit zoals de zon; hij weerkaatste licht, zoals de maan. Mozes was niet de heerlijkheid van God, maar hij was in de glorie van God, en hij weerspiegelde die aan de mensen, en het stoorde de mensen zo erg om de glorie van God te zien dat Mozes een sluier over zijn gezicht moest doen.

Dat is wat Jezus deed met Zijn fysieke lichaam. Zijn fysieke lichaam verborg wie Hij werkelijk was. Jezus genas de zieken, wekte doden op, sprak zoals nog nooit iemand had gesproken en had controle over de wind, de golven en het weer. Er was meer dan genoeg bewijs dat Jezus God in het vlees was, maar tegelijkertijd was dit vlees (lichaam) een belemmering, want mensen die alleen in de fysieke wereld opereerden, vielen over Zijn fysieke verschijning omdat Hij zo menselijk was.

Jezus was zonder zonde, maar Hij was zo menselijk dat Zijn discipelen moeite hadden om te geloven dat Hij God was. Wij hebben het eigenlijk gemakkelijker dan de discipelen. In de Geest kunnen wij ons liëren met God. Wij kunnen kijken door het Woord van God en zien Hem in al Zijn heerlijkheid, door de Heilige Geest die ons Jezus openbaart. Hij onthult Wie Jezus is, en wij kunnen Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Maar helaas herkennen velen, net als Filippus, niet Wie Jezus werkelijk is omdat we zo opgaan in ons vlees. We willen de liefde van God voelen en willen dat er iets fysieks gebeurt. Op het eerste gezicht klinkt het geweldig als mensen zeggen: ‘Oh, God, raak mij aan’. Maar wat ze werkelijk bedoelen is: ‘Oh God, kom naar beneden op mijn niveau en geef me iets fysieks, zodat ik niet hoef te staan op Uw Woorden geloven dat U altijd bij me bent, en ik niet hoef te vertrouwen dat ik door Uw striemen genezen ben’ (1 Petr. 2:24). Ik zeg je dit is niet de manier waarop we God moeten benaderen.

Ik heb nog maar het topje van de ijsberg over dit onderwerp aangeraakt. Ik geloof dat dit onderwijs je leven zal beïnvloeden. Het zal je helpen om God te aanbidden in geest en in waarheid en je laten zien hoe je van een vleselijke gezindheid, wat de dood is, kan komen tot geestelijk gezind zijn, wat leven en vrede is (Rom. 8:6). Dit is de enige manier om tevreden te zijn in het leven. Ik moedig je aan om het volledige onderwijs (Engelstalig) hierover, genaamd ‘Are you satified with Jesus’, te bestellen bij AWME.net in Engeland. –

We houden van je,

Andrew en Jamie

 

P.S. Dit onderwijs, en heel veel ander onderwijs, ontvang je ook als je student wordt aan Charis Bible College te Naarden. Niet alleen onderwijs van Andrew, maar ook van heel veel andere Amerikaanse leraren. Ontdek tijdens de open dag, op zaterdag 12 februari a.s., hoe je – in diverse studievormen – het onderwijs tot je kan nemen!

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2