Als je echt zou begrijpen dat God je “alles , wat tot leven en godsvrucht strekt” (2Pet.1:3) heeft gegeven, dan zou dat veel frustratie wegnemen. Dan zou succes gegarandeerd zijn!

Veel Christenen gaan echter liever uit van het zichtbare, dan van wat het Woord zegt. Zij hebben nooit echt ontdekt hoe het in de hemelse gewesten werkt, daar waar iedere geestelijke zegen jouw deel is.

De Schrift zegt:

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. (Ef.1:3)

Voor de meeste Christenen komt dit niet echt binnen. Maar het zegt duidelijk, dat iedere geestelijke zegen jou gegeven is. Misschien denk je wel: Ja, die zitten in de hemelse gewesten, maar niet hier. Dat is waar. Maar in de geest is het de enige plek waar God deze zegeningen heeft kunnen plaatsen. In het natuurlijke zouden alle zegeningen, die God voor je heeft, nooit passen. Hij deed het niet op deze manier om ze van je weg te houden. Hij deed het op deze manier om ze voor jou ter beschikking te stellen! Met andere woorden: Hij heeft je bestemd “tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor jou.” (1 Petrus 1:4)

Dat schrifgedeelte in Efeziërs zegt ook, dat de zegeningen “in Christus” zijn. Dat betekent dat alles wat God heeft, in Zijn Zoon is. Als het niet in Zijn Zoon was, kon je het in het natuurlijke niet ontvangen. Dus, hoe ontvang je de zegeningen van God? Door te geloven dat je ontvangt waar je voor bidt:

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. (Marcus 11:24)

Het woord “ontvangen” betekent hier “aannemen, tot je nemen” (Strong’s Concordantie). Het is geen passief woord….(in de zin van het overkomt je)…Nee, je moet zelf de beloften van God tot je nemen, en laten zien in je leven. Geloof is daarin essentieel!  Ik weet dat veel mensen, die zichzelf gelovigen noemen, zich beledigd voelen, als hen gezegd wordt dat er geloof voor nodig is om van God te ontvangen c.q. tot je te nemen. Maar het is waar. Geloof reikt in de hemelse gewesten en brengt de manifestatie van de zegeningen die daar zijn, hier naar het natuurlijke. Wat geestelijk is overtroeft alles wat er in het natuurlijke gebeurt.

En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (2 Kon. 6:17)

Wij beleven ‘het natuurlijke’ met onze vijf zintuigen, maar het geestelijke is de stuwende kracht. Ons ‘zesde’ zintuig, geloof, is de brug waarmee je het geestelijke naar het natuurlijke kunt halen. Je moet echter weten wat je in de geest hebt, wil je het in het natuurlijke in ontvangst kunnen nemen. Het begint allemaal door eerst te begrijpen, dat je het al ontvangen hebt!

We houden van je,

Andrew en Jamie