Andrew Wommack Ministries – Werken in teams

Fijn om hier iets met jullie te kunnen delen over waar we in Naarden zoal mee bezig zijn om bij te dragen aan de missie en visie van onze wereldwijde bediening. 

AWM Charis historie 

Reeds begonnen rond 2006 door enkele mensen die dit geweldige onderwijs ontdekten en indertijd enthousiast zijn begonnen met het in het Nederlands vertalen van de boeken van Andrew. In 2009 is CBC (Charis Bible College) gestart door weer anderen, in feite onafhankelijk van elkaar. Wél afhankelijk van Gods overvloedig zegen, die zeer zeker bovennatuurlijk ervaren en gezien werd: in september 2010 startte de voltijd opleiding in Naarden met zo’n 24 studenten!

De jaren erna groeide de school met ieder jaar zo’n 30 nieuwe voltijd studenten. In die tijd was er weinig of geen praktische ondersteuning, verbinding met of leiding/sturing vanuit Colorado, waar de hoofdvestiging is van AWM Charis is, noch was er internationaal verbinding met andere Charis locaties. Daardoor werd niet altijd voldoende gerealiseerd dat dit in feite een school was van Andrew Wommack, en soms werden diverse vrijheden genomen in het leiden van de school en het brengen van onderwijs, die niet strookten met Andrews visie.

Nadat eerst in 2012 door Colorado werd besloten dat wereldwijd AWM en CBC meer zoude samensmelten en, waar mogelijk, vanuit hetzelfde gebouw zouden opereren, is er vanaf 2015 vanuit Colorado meer structuur aangebracht, in leiding en organisatie van zowel AWM als Charis wereldwijd, en dus ook in Nederland. (Even tussen haakjes: de afkorting CBC wordt steeds minder gebruikt, steeds meer zal de ‘merknaam’ Charis in de toekomst gebruikt gaan worden.)

Sinds die tijd geven Marijke Lamers en ondergetekende leiding aan respectievelijk Charis en AWM in Nederland. 

Marijke en ik maken, tezamen met Elly, Gré, Jacob en Henk, deel uit van het zogenoemde uitvoerend team (UT) oftewel een leiderschapsteam, waarin ieder de diverse afdelingen representeert, zoals marketing, facilitaire zaken, financiën, onderwijs, HR, etc.   In feite zijn we sinds 2015 bezig met AWM en Charis steeds meer in lijn te brengen met dat waar God Andrew voor heeft geroepen, en wat God op zijn hart heeft gelegd.

Wereldwijd

Eén bediening, met diverse locaties wereldwijd die, ieder voor zich, loyaal en op een zo goed mogelijke wijze, probeert bij te dragen aan het grote geheel. Het is zo belangrijk ons te realiseren dat we deel zijn van AWM International, en daarmee deel zijn van een wereldwijde bediening met vertegenwoordiging in 15 landen over de gehele wereld, met zo’n 70 Charis scholen.  

Londen januari 2019

Sinds 2016 komen, eenmaal per jaar, alle leiders van AWM uit alle delen van de wereld bij elkaar om te delen, te horen en te leren van wat er, internationaal gezien, speelt en met elkaar de speerpunten te bespreken. Afgelopen januari was de samenkomst in Londen. Onder leiding van een team uit Colorado met o.a. Mike & Carrie Pickett, Wendell Parr en Billy Epperhart, was het als altijd weer goed om bevestigd te worden in en herinnerd te worden aan de visie en missie van de bediening van Andrew – iets wat God meer dan 50 jaar geleden op zijn hart heeft gelegd. De focus van de bediening is vooral gericht op kwaliteitsgroei…. voor het diep en vergaand discipelen van mensen, ook binnen de organisatie zelf. Leiderschap, teamontwikkeling en goed rentmeesterschap in het omgaan met mensen en financiën, én met het hart van de bediening blijvend voor ogen.

Visie

Waarom Andrew doet wat hij doet is omdat zijn leven compleet getransformeerd is door de opdracht die God hem gaf. Hij wil dat delen met eenieder die het horen wil. Daarnaast  is er een bijzondere roeping op Andrews leven: mensen helpen om de ware, goede aard van God te ontdekken, en het verstoorde beeld en de mening die de mensen zich hebben gevormd over God, door religie en ervaringen uit het verleden, weg te nemen door verkondiging van het Ware Evangelie van Genade in Christus. Dat God goed IS en niet boos op je is, en Hij je onvoorwaardelijk liefheeft. Dát zal mensen aanzetten om de mensen om hen heen, hierover te vertellen – het discipelen van mensen die uitgaan om discipelen te maken.

2 Timotheüs 2:2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.

Als Nederlandse vertegenwoordigers van Andrew conformeren we ons aan deze roeping en visie; het is tenslotte zíjn bediening en wij weten ons hier in Nederland geroepen om deze visie verder uit te dragen en zo bij te dragen aan het doel, de missie van deze bediening: ver uit te reiken naar alle Nederlandssprekenden. Dat doen we door middel van (het vertalen en ondertitelen van) “Gospel Truth” televisie-uitzendingen alsook onlinekanalen, publicaties en websites, het vertalen van boeken, het produceren en verstrekken van Nederlandstalige bijbelstudiematerialen.

Teambuilding

Als leiderschapsteam proberen we regelmatig tijd apart te nemen om met elkaar God te eren en te danken en Zijn leiding te zoeken en te ervaren voor de toekomst.  We weten ons gezegend door een groeiend aantal studenten en een team van medewerkers die op vrijwillige basis ons helpen met allerlei werkzaamheden.  We stimuleren de diverse teams om regelmatig met elkaar te overleggen, teambuilding evenementen te doen, en vooral (ook samen) tijd voor God te reserveren en de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor een organisatie als de onze, met vele diverse parttime vrijwilligers voor slechts enkele dagdelen per week, is dat een grote uitdaging en daarom des te belangrijker.

Voorbereiden op de toekomst – actie

We hebben als Leiderschapsteam ook een besluit genomen dat we toe willen naar een situatie, waarin we een financiële vergoeding kunnen gaan bieden aan enkele van onze medewerkers (vrijwilligers), die tot nu toe, geheel onbaatzuchtig, een groot deel van hun tijd (sommigen zelfs 40 à 50 uur per week) inzetten voor de bediening.  We staan hierin in geloof dat we, door ‘onze voet op het water te zetten’, ook hierin zegen zullen ervaren en de financiële groei, d.m.v. partnerschap, zal blijven doorzetten. “Genoeg en extra” (2 Kor. 9:8), zoals we al lang ervaren. Dank aan jullie, die dit al doen, en je daardoor verbonden weten met deze mooie bediening.

In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen bijzonder druk geweest met het herstructureren van onze administratie en boekhouding.  Ook op technologische gebieden, zoals de verandering v.w.b. de thuisstudie, van DVD-onderwijs naar het online beschikbaar stellen van de videolessen.   Daarnaast zijn we overgaan van een losstaande CRM-voorziening naar een geïntegreerde oplossing waar al de gegevens van onze gewaardeerde partners, studenten, klanten en andere relaties samengevoegd zijn in een veilig systeem, waardoor privacygevoelige informatie beter beschermd is. Modules, zoals het toets systeem, die voorheen gekoppeld waren aan het oude CRM-systeem moesten worden overgezet als koppeling aan onze website. Kortom een behoorlijke klus, waaraan we nu op administratief gebied, de laatste hand aan het leggen zijn.

Mensen bereiken

Daarnaast is onze marketingmanager (oud-student en vrijwilliger) zeer actief met het voorbereiden van advertentiecampagnes en het bereiken van mensen op locaties (conferenties e.d.). We voeren advertentiecampagnes op Famliy7, Groot Nieuws Radio, we adverteren in bladen als Visie en Opwekking. Ook zullen we met een stand aanwezig zijn tijdens de komende Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. Tevens staan we op 31 mei a.s. op De Betteld met een stand op het ‘Live it event’ ifes.nl/activiteiten/conferenties/live-it. Onze mensen ontmoeten jullie graag op de diverse locaties.

Als medewerkers en leiding van AWM en Charis, hebben we ons gecommitteerd aan deze prachtige, groeiende en bloeiende organisaties en we geloven te kunnen bijdragen aan de door God gegeven missie: het toerusten van mensen en het maken van discipelen, die een juist, bijbels beeld hebben van Zijn Liefde en Zijn goedheid… kortom van Zijn Ware Aard.

Net zoals velen andere christenen had ik te kampen met een enorm kennis-probleem, door onwetendheid en verkeerde leer, op velerlei gebieden, of het nu was op het gebied van financiën, voorziening, werk, liefde of gezondheid… of op het gebied van Gods Liefde en Goedheid. Dit is wat ik geloof en heb ervaren dat een juiste kennis op al deze gebieden een heel ander perspectief geeft op God, op geloven en op het leven zelf. De Waarheid maakt vrij!

Harte zegengroet,

Namens studenten en medewerkers AWM Charis

Jan van der Horst

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

7 + 1 =