+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Als het lijden niet van God komt, waarom dan?

Een blog van Marijke Lamers

Welke rol speelt God in het lijden dat er in de wereld is?
Veroorzaakt God het lijden in de wereld?
Wil God dat mensen lijden?
Waarom spreekt de bijbel over ‘lijden naar de wil van God’?
Wie treft dat ‘lijden naar Gods wil’?
Waarom?

Zijn dit vragen waar jij mee worstelt? Lees dan mijn blog …. Dit zal een openbaring voor je zijn, waardoor je een groter en dieper vertrouwen in God zal gaan ervaren.

Als het lijden niet van God komt, waarom dan…….

…zegt God, in Handelingen 9:16, dat Paulus lijden staat te wachten.
…staat er in 1 Petrus 4:19: Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.

We worden heden ten dage érg bepaald door het lijden dat in de wereld is. Nog steeds waart het Coronavirus rond, waardoor mensen lichamelijk lijden door ziekte, maar ook op andere manieren: geen mogelijkheid om te ondernemen en inkomen te vergaren, of mensen lijden eenzaamheid in deze bizarre tijd. We worden ook opgeschrikt door lijden van mensen omdat ze donker van huidskleur zijn. Of mensen lijden omdat ze in bepaalde gebieden wonen waar ze meer risico lopen op ziektes, natuurrampen of iets dergelijks. Of ze leven onder dictatuur, corruptie, etc.

Is dit het lijden naar Gods wil? (Waar 1 Petrus 4:19 over spreekt.)
Nee! Mensen doen elkaar dingen aan, en dan geven we God daar de schuld van….als zou Hij de veroorzaker daarvan zijn, en zou het Zijn wil zijn. (Ménsen doen bijv. aan gaswinning, waardoor aardbevingen ontstaan….dat doet God niet!)
Psalm 115:16 vertelt ons dat God de aarde aan de mensen heeft gegeven, en in Genesis 1:26 staat dat de mens heerser is over de aarde. Wij zijn zelf verantwoordelijk.

Als God niet de veroorzaker is, kan het dan toch wel Zijn wil zijn dat mensen lijden? Jezus zegt toch ook dat we in de wereld verdrukking zullen lijden? (Johannes 16:33)
Duidelijk is, dat Jezus hier spreekt tegen gelovigen, en Hij bedoelt hier een ander lijden: het lijden omdat je gehaat wordt als christen, lijden omwille van Jezus’ Naam, omwille van het Woord, ‘omwille’ van Christus. (vele tekstverwijzingen o.a. Lukas 6:22)

Paulus zegt in zijn 2e brief aan de Korintiërs (4:10+15):
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil (Engels: For Jesus’ sake)…. En dat alles gebeurt ter wille van u….opdat de genade overvloedig wordt…..

Dus Paulus’ lijden was niet omdat Jezus dat wilde, maar omwille (vanwege) Jezus…. En dat lijden, die verdrukking en vervolging overkomt hem ‘ter wille van de Korintiërs’, om de Korintiers te bereiken met Gods genade….. Paulus ondergaat het lijden vanwege het doel dat Gods wil tot stand komt: dat mensen worden gered, en niemand verloren gaat. (2 Petr. 3:9)
Dát is lijden ‘naar de wil van God’, zoals staat in 1 Petr. 4:19.

Dus, God wil geen lijden, Hij wil niet dat je ziek bent, Hij wil niet dat je wordt getroffen door een virus, een natuurramp of iets dergelijks.
God wil dat alle mensen behouden worden! En als je daarin met Hem gaat meewerken, het Evangelie gaat verkondigen, het Woord gaat prediken, voor Jezus gaat uitkomen, dan zal je verdrukking/lijden ervaren omwille van Het Woord dat je brengt, omwille van de Naam van Jezus, omwille van Jezus….. Mensen zullen je wellicht met de dood bedreigen, of je verachten, vernederen, gevangen nemen, etc.

In datzelfde licht moeten we Handelingen 9:16 zien. God zegt tegen Ananias,
die naar Paulus moest gaan om hem de handen op te gaan leggen…’want Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van Mijn Naam’. Paulus stond lijden te wachten… maar nergens staat dat God dat WIL.

God is alomtegenwoordig, d.w.z. dat hij op alle plaatsen overal tegelijkertijd kan zijn…. maar ook door alle tijden heen overal tegelijkertijd kan zijn. En dat komt omdat God ‘buiten de tijd’ staat. Met de schepping, schiep Hij tijd…. Maar Zelf staat Hij daarbuiten. God zegt tegen Mozes dat Hij is: ‘IK BEN’. Hij IS tegenwoordig. (Niet verleden, niet toekomstig, omdat Hij niet in de tijd is.) God IS dus volgende week, net zo goed als Hij vorige week IS. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: ‘Maak je niet druk om morgen, God IS daar (al)’. Voor ons mensen is dat moeilijk te bevatten, omdat bij ons alles een begin en een eind heeft, vanwege dat wij in de tijd leven. Omdat God, zeg maar ‘overkoepelend’ over de tijd (geschiedenis, heden en toekomst) heen kijkt, weet hij natuurlijk ook hoe het met de mensheid en de schepping vergaat. We lezen de profetieën in de Bijbel over de toekomst van Israël, Eindtijd, etc. Soms ook licht God (d.m.v. Zijn Geest) voor iemand heel persoonlijk een tipje van de sluier op, zoals hier in Handelingen 9 ‘Paulus staat lijden te wachten’, omdat ménsen hem zullen vervolgen vanwege het feit dat zij niet willen dat de Naam van Jezus wordt verkondigd.

Ménsen zijn met een vrije wil geschapen; zij kunnen kiezen voor goed of voor kwaad. Als zij voor het kwaad kiezen, en iemand iets aandoen…. dan is dat zeer zeker niet Gods wil….!

 

 

 

Populair in onze webshop:

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

8 + 3 =

[paytium name="Formulier naam" description="Gift via website Andrew Wommack NL" button_label="Gift overmaken"] [paytium_field type="open" label="Maak jouw gift over via iDeal" amount="25" tax="0" /] [/paytium]