+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Wat doe je als je gebeden niet verhoord lijken te worden?

11 aug 2023 | Andrew Wommack schrijft, Uitgelicht AWM | 2 reacties

De meesten van ons hebben het idee: als God iets wil, dan gebeurt het gewoon onmiddellijk ─ het idee dat er niet zoiets bestaat als tijd of afstand of weerstand tegen wat God wil. Maar is dat wat de Bijbel openbaart? Gods Woord is Zijn wil. Dus als we iets vragen wat overeenstemt met een belofte in Zijn Woord, kunnen we er zeker van zijn dat Hij ons gehoord heeft en dat we hebben waar we om gevraagd hebben. Maar er zijn enkele voorwaarden voor het vragen en ontvangen. In Jakobus 4:3 staat: 

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

De Heer houdt zoveel van ons, dat Hij ons geen dingen zal geven die slecht voor ons zijn. En in Markus 11:24 (NBV) staat:

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

We moeten geloven dat we krijgen waar we om vragen als we bidden, en dan zullen we het krijgen. Dit betekent dat we geloof moeten hebben wanneer we bidden niet pas wanneer we resultaten zien om te kunnen ontvangen.

Misschien denk je: Ik geloof wat er in Gods Woord staat, maar ik kan ook niet negeren wat ik zie en voel. Hoe kunnen we deze dingen rijmen? Er is een eenvoudige manier om wat er in Gods Woord staat, te verenigen met wat wat we zien en voelen. En voor mij persoonlijk vind ik de sleutel in het boek Daniël.

 Daniël was een machtig man van God die de Heer diende, terwijl de Joden in gevangenschap waren bij de Babyloniërs, Meden en Perzen. Door gebed legde hij de droom van Nebukadnezar uit (Daniël 2), het handschrift op de muur (Daniël 5) en werd hij gered uit de leeuwenkuil (Daniël 6). Daniël was geen beginner. Toch kreeg hij niet telkens dezelfde resultaten wanneer hij bad en dingen aan de Heer vroeg.

 In Daniël 9 bijvoorbeeld had hij maar een paar minuten gebeden ─ en zat eigenlijk nog midden in zijn gebed ─ toen de engel Gabriël al kwam met Gods antwoord. 

Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen, begrijp daarom de zaak, en overweeg het visioen.

 Daniel 9:21-23

Dat is geweldig! Ik weet zeker dat we het allemaal geweldig zouden vinden als God al onze gebeden zou onderbreken om ons te verhoren.

Maar in Daniël 10:1-11, zien we hem een ander gebed uitspreken met heel andere resultaten. In dit geval bad en vastte Daniël en duurde het drie weken voor het antwoord kwam. Waarom duurde het maar een paar minuten in Daniël 9, maar drie weken in Daniël 10?

Het antwoord is dat er veel gebeurt in de onzichtbare geestelijke wereld, wat we niet kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen.

De Heer nam maar drie minuten om Daniëls gebed in hoofdstuk 9,  en drie weken om zijn gebed in hoofdstuk 10 te verhoren. Maar de Heer verhoorde beide gebeden onmiddellijk.

 Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.

Daniël 10:12

Deze teksten in Daniël 9 en 10 onthullen dat de Heer beide gebeden van Daniël onmiddellijk had verhoord, hoewel de tijd die verliep om de antwoorden te ontvangen, sterk varieerde.

Zelfs Jezus maakte dit mee. Jezus genas tien melaatsen in Lukas 17:12-19, maar de genezing manifesteerde zich niet onmiddellijk. Het gebeurde toen ze op weg waren om zich voor hun reiniging aan de priester te vertonen. In Markus 11:24 staat, dat we moeten geloven dat we ontvangen wanneer we bidden, en dan zullen we het krijgen. Dat impliceert tijd. Ik denk niet dat het lang hoeft te duren, maar er verloopt dikwijls wel enige tijd.

De Schrift laat zien dat de Heer niet de variabele factor was bij de beide antwoorden op Daniëls gebeden. Hij was dezelfde (Hebreeën 13:8). Maar er was een demonische macht die zich verzette tegen de boodschapper die Daniël zijn antwoord bracht. Kijk naar wat er in Daniel 10:13 staat:

De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Deze omschrijving “de vorst van het koninkrijk Perzië” slaat op een demonische macht die opereert in het onzichtbare geestelijke rijk.

In Efeze 6:12 staat:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Satan kan de manifestatie van onze gebedsverhoring belemmeren, zoals hij deed met Daniël. We kunnen ook vasthouden aan het misverstand en het valse idee dat, zodra de Heer de opdracht geeft voor een antwoord, dit dan ook direct komt. Als we dat doen, zal ons geloof vastlopen als we geen onmiddellijke resultaten zien.

Wat zou er gebeurd zijn als Daniël het op dag twintig had opgegeven? Als hij nou eens gedacht had: Ik kreeg de vorige keer binnen drie minuten het antwoord; deze keer duurt het nu al bijna drie weken; God heeft mijn gebed vast niet verhoord. Ik ben ervan overtuigd dat, als Daniël dat had gedacht, hij Gods antwoord niet had gehoord, ook al was het al onderweg.

Nogmaals, Jezus zei in Mattheüs 21:21 dat we moeten geloven en niet twijfelen. En Paulus verwoordde het op soortgelijke manier in Galaten 6:9:

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.

Het deel “als wij het niet opgeven” is cruciaal voor deze belofte. Als Daniël had gewankeld in zijn geloof, zou hij niets van de Heer hebben ontvangen (Jakobus 1:6-7). Maar dat zou niet zijn omdat de Heer niet reageerde. Het zou zijn omdat Daniël niet meer had geloofd dat het antwoord nog zou komen. Helaas overkomt ons dat maar al te vaak. We moeten onthouden dat de Heer altijd trouw is aan Zijn woord en de opdracht geeft voor het antwoord op onze gebeden. Maar die antwoorden kunnen gehinderd worden en tijd vergen om zich te manifesteren. Het antwoord is onderweg; maar als het belemmerd wordt, moeten we onszelf herinneren aan de trouw van de Heer en geduldig wachten op de manifestatie.

 

Onderwijs over een betere manier van bidden is beschikbaar als boek en via de Gospel Truth serie  hierover op YouTube, met Nederlandse ondertiteling.

Boek ‘Afslag naar echt gebed

Ben je gefrustreerd over je gebeden en vraag je je af waarom ze niet verhoord lijken te worden? Vraag je je af wat er nodig is om effectief te bidden? Het zal je misschien verbazen dat er een goede en een verkeerde manier van bidden is. ‘Afslag naar echt gebed’ is een praktisch boek over bidden dat je laat zien hoe je de kracht van God kunt ervaren door jouw gebedsleven. Leer hoe je gebeden effectiever kunnen zijn, en begin tastbare resultaten in je leven te ervaren!

2 Reacties

  1. Joke

    Amen

  2. Priscilla

    Heel mooi verwoord!

Terugblik 2023 l Brazilië

De missietrip is een geweldige ervaring die ik niet had willen missen. Onze reis naar Brazilië was goud waard. Een fantastische toegevoegde waarde in onze levenswandel met de Vader die niemand meer van ons kan afpakken. Een echte aanrader voor het volgende team, je...

Terugblik 2023 l Roemenië

The God who sees Ik schrijf dit op ongeveer 10 kilometer hoogte tijdens de terugreis van de missiereis Roemenië met mijn gedachten bij al die mensen die we hebben ontmoet. Wat heerlijk om die blije gezichten te zien na genezing, na bemoediging, maar ook na gewoon er...

Terugblik 2023 l Zuid-Afrika

De Missietrip naar Zuid-Afrika was geweldig. Zuid-Afrika is fantastisch, maar het zijn vooral de mensen die de reis van waarde maakten. Wat een onvoorstelbaar lieve mensen wonen er in Zuid- Afrika. De Missietrip was een aaneenschakeling ontmoetingen met impact: we...

25 april 2023 l Zuid-Afrika

Verslag van de terugreis van Ruth.

24 april 2023 l Roemenië

Maandag was de laatste dag voor de groep in Roemenie. De vrouwen hadden een programma gemaakt voor de weduwengroep. En de mannen gingen met oud Charis-medewerker Henk van Dijk mee om te helpen bij het jeugdvoetbal team. Deze bijzondere missiereis werd afgesloten met...

23 april 2023 l Zuid-Afrika

Yes, een dag vrij na het drukke schema. Na 2 weken met bedienen, reizen, evangeliseren en veel mensen ontmoeten nu een hele dag rust in het programma. Heerlijk uitgeslapen vanochtend, dat was ook een keer lekker. Daarna gestart met ontbijt, gevolgd door een prachtige...

23 april 2023 l Roemenië

Op zondag stonden twee kerkdiensten inclusief gebed op het programma. In de ochtend bezochten we een dienst waarbij de jeugd zorgde voor song and praise en de dienst zelf werd via een headset vertaald naar het Engels. Na de dienst hebben we heerlijk met elkaar pizza...

22 april 2023 l Roemenië

Zaterdagochtend hadden we een ‘prayer & breakfast leadershipbijeenkomst voor een aantal kerkleiders uit de omgeving. Na een croissantje en een kopje koffie/ thee gaf Marcel onderwijs over ‘geest, ziel en lichaam’. Daarna gingen we in 2 groepen uiteen. James gaf...

21 april 2023 l Roemenië

Benieuwd wat we vrijdag 21 april allemaal beleefd hebben? Kijk dan gauw het filmpje. Hierin vertellen we over ons bezoek aan Valchid waar we een gevarieerd programma met om en nabij 200 kinderen hebben gehouden. Alle kinderen hebben een heerlijke hotdog en banaan...

22 april 2023 l Zuid-Afrika

Vandaag begon onze dag rond 07.00 uur, zoals we gewoon zijn in onze menscave werden er eitjes gekookt en genuttigd onder het genot van een kopje Jacobs koffie! Om 07.45 onze dagopening dit keer was Jacqueline degene die het had voorbereid, mooi om elke dag samen op...