+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Afslag naar echt gebed

6 mrt 2017 | Andrew Wommack schrijft | 0 Reacties

Afslag naar echt gebed

Zou je willen leren hoe je effectiever kan bidden? De Schrift zegt, “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”(Jakobus 5:16b). Maar hoe ziet effectief gebed eruit?

Toen de discipelen aan Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, heeft Hij heel wat tijd besteed aan het bestrijden van valse ideeën en het spreken over wat bidden niet is, voordat Hij hun vertelde wat de juiste manier is om te bidden. Waarom deed Hij dat? Om een sterk fundament te kunnen leggen, moest Hij eerst de misvattingen over gebed aan de orde stellen. Veel Christenen zijn opgegroeid met een religieuze manier van bidden, die eerder nadelig is dan dat het hen helpt. Jezus zei, dat het de tradities en doctrines van de mens zijn die het Woord van God “krachteloos” maken (Marcus 7:13).

Als je niet voorzichtig bent, kan gebed een monoloog worden in plaats van een conversatie. Het kan een ritueel worden waar je doorheen gaat. Religie leert dat effectief gebed lang is en zichzelf herhaalt, eigenlijk God smeekt voor dingen.

Als voorbeeld wordt de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter in Lukas 18 gebruikt. Je moet blijven smeken! Maar …. wat een verkeerd voorbeeld van een relatie met God! Jezus vergeleek God niet met een rechter die onrechtvaardig is; Hij zei juist het tegenovergestelde. Nadat hij het verhaal verteld had, zei Hij, dat de Heer anders is dan de onrechtvaardige rechter; de gebeden van hen die tot God bidden worden juist snel verhoord (Lukas 18:8). De meeste religieuze mensen missen dat stukje. Je hoeft iets niet herhaaldelijk te bidden om een goede relatie met God te hebben.

Jezus zei in Mattheus 6:7-8:
“En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”

Gebed is niet om God op de hoogte te brengen van dingen die Hij niet wist. God weet wat je nodig hebt voordat je erom vraagt. Gebed is een gelegenheid voor jou om je vriendschap met Hem te onderhouden. Er zijn goede manieren om dat te doen, en er zijn betere manieren!

Als gelovigen in Jezus, hebben wij een herstelde relatie met God, zodat we met vrijmoedigheid kunnen toegaan tot de troon van genade (Hebreeën 4:16). Je kunt ieder moment, wanneer je maar wilt, met God praten! Voor mij is mijn relatie met God het doel, en gebed het vervoermiddel dat ik gebruik. Je zult geen hechte, intieme relatie met de Heer hebben, als je geen tijd met Hem doorbrengt. Het gaat om het spreken met Hem en Hij met jou. Ik geloof dat dát een betere manier is om te bidden. Mijn boek ‘Afslag naar echt gebed’ laat je zien hoe je dat moet doen.Andrew And Jamie

We houden van je,

Andrew en Jamie

Andrew Wommack Ministries
Charis Bible College

ADRES:
Nikkelstraat 3A
1411 AB Naarden

TELEFOON:+31(0)35 533 88 75

E-MAIL: vraag.nl@awmcharis.com

Neem contact op

9 + 13 =