Afslag naar echt gebed, Spreek tegen jouw berg!

Het onderwijs met de titel ‘Afslag naar echt gebed’ is er een die de sterkste reactie krijgt. Mensen vinden het of geweldig of zij vinden het helemaal niets. De waarheden die de Heer mij heeft laten zien over gebed snijden tot in de kern van religieuze huichelarij en zijn radicaal anders dan wat de meeste mensen vandaag zeggen. Deze waarheden hebben de potentie om je leven te veranderen.

Een van de eerste stappen naar een beter gebedsleven is dat je begrijpt dat je woorden kracht hebben. In Markus 11:22-23, zegt de Bijbel

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want voorwaar Ik zeg u: wie tegen die berg zal zeggen: word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

In deze verzen, wordt het woord “zegt” 3 keer gebruikt. Jezus benadrukte dat de weg naar het bovennatuurlijke wordt vrij gemaakt door middel van de woorden die je spreekt. Woorden hebben kracht, en wij moeten goed begrijpen dat alles in het natuurlijke ook reageert op onze woorden.

Helaas, de meeste christenen spreken tot God over hun berg in plaats van tegen de berg te praten over God! De berg vertegenwoordigt het probleem. Jezus verklaarde: “Spreek tegen je berg, en gebied het om in de zee geworpen te worden!”. De gemiddelde christen bidt, “God ik heb deze berg, wilt U het alstublieft voor mij verwijderen?”. Dit soort gebed helpt niet. De Heer heeft tegen jou gezegd om zelf tegen je berg te spreken en niet tegen Hem. Wat het ook is: spreek er tegen! Deze waarheid over gebed zien de meeste mensen niet.

Datgene wat veroorzaakte dat Jezus over de berg begon te vertellen, was de dode opgedroogde vijgenboom dat tegen Hem sprak door zijn onvruchtbaarheid, in Markus 11:13. In het volgende vers lezen wij

En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

Jezus sprak tegen de vijgenboom, en de boom gehoorzaamde Zijn gebod. Soms spreken de omstandigheden tegen ons en willen zij ons overtuigen dat onze gebeden niet werken. Wanneer dit gebeurt, is het nodig om Jezus’ voorbeeld te volgen en positief te antwoorden in geloof. Wanneer Jezus Zijn autoriteit nam, noemde Hij dat geloof. En, Hij noemde spreken tegen het probleem ‘gebed’. Jezus had geloof. Doordat Jezus nu in jou is, heb jij hetzelfde geloof! Ga niet naar God met ongeloof. Ga naar je berg en neem je autoriteit!

Spreken tegen jouw berg in geloof zal positieve resultaten geven. Ik geef als voorbeeld John Tesh. Hij was hier in april jl. om een concert te geven in ons auditorium. John zei dat de waarheden die hij had geleerd in ‘Afslag naar echt gebed’ hem hadden geholpen om kanker te overwinnen. John getuigde dat, toen hij Markus 11:13 had gelezen, het hem geholpen had om beter te begrijpen hoe hij in zijn autoriteit moest gaan staan. Nadat hij zijn diagnose had ontvangen, en bleek dat de kanker in het derde stadium was, besloot hij samen met zijn vrouw Connie Selleca, om te geloven in het Woord voor zijn genezing. John sprak tegen zijn berg en het verdween! Vandaag is hij geheel genezen.

Het is goed om te weten dat God al onze noden kent. Het doel van gebed is niet om God te informeren ‘alsof Hij niets zou weten’.

Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Mattheus 6:8

God vertellen wat de dokter heeft gezegd, hoe erg je je voelt, en dat tante Suzie ook daaraan is overleden, is onnodige informatie, en je spreekt daarmee dood en geen leven over dit probleem.

Spreuken 18:21 zegt: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten.

Gebruik je woorden om leven en geen dood te spreken. Ga niet klagen over wat God moet doen, want  de Heer heeft het al gedaan! (Dit is weer heel ander onderwijs.) Door zijn striemen ben je genezen (1 Petrus 2:24). Dat is geweldig! Spreek tegen je berg zoals Jezus dat deed tegen de vijgenboom.

Dus, nu je hebt gesproken tegen je berg, denk je misschien, wat moet ik nu doen? Ga ik wachten en duimen draaien? Nee! Je gaat God prijzen dat je gebeden zijn beantwoord! Bijvoorbeeld, als je gelooft voor genezing, maar je hebt de manifestatie nog niet gezien, dan kan je wel God gaan  danken dat het al gedaan is. God prijzen en danken dat Hij je gebeden beantwoord heeft, helpt om te groeien in geloof en het zal je bemoedigen. Colossenzen 2:7 zegt dat geloof wordt opgebouwd met dankzegging. Iedereen die dit niet doet, wat er ook aan de hand is in hun leven, begrijpt niet echt wat God voor hen heeft gedaan. Als je zou beginnen met God te danken, zou je geloof groeien, en dan opeens zul je dingen zien gebeuren. Zeg: “Vader, Ik dank U dat ik door Jezus’ striemen ben genezen, en ik ontvang dit nu door geloof!”.

Wat ik hier nu heb geschreven is maar een klein gedeelte van mijn onderwijs over gebed. Er is veel meer dat ik met je zou willen delen. Ik raad je aan om de aanbieding van deze maand  te bestellen: een pakket van twee boeken, te weten ‘Afslag naar echt gebed’ en ‘De autoriteit van de gelovige’, tezamen voor €14,-. De waarheid die je leert door dit onderwijs, zal je gebedsleven laten groeien, en je zult de dingen van God veel sneller gaan ontvangen dan dat het misschien nu gebeurt.

Om dit pakket te bestellen, ga naar de webshop van andrewwommack.nl of bel naar +31 035 533 88 75

Wij houden van je!

0 reacties

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis