+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Wij moeten allemaal Gods kracht kennen om te genezen. Wij leven in een tijd waarin de mens de medische wetenschap op een voetstuk plaatst. Jezus is jouw enige hoop, en je moet leren hoe je je genezing rechtstreeks van God ontvangt.Ik zeg niet dat ik een volmaakt voorbeeld hiervoor ben, maar ik ben al tientallen jaren niet meer ziek. Ik weiger om te zwichten voor ziekte en kwalen. Ik heb mijn zoon uit de dood zien opstaan; ik heb meegemaakt dat blinde ogen open gingen, dove oren weer konden horen, en ik heb vele andere genezingen gezien. Ik geloof dat de dingen die God mij geleerd heeft, ook voor jou zullen werken.

 Een van de grootste misvattingen betreffende gezondheid is, dat God ons ziek maakt, ofwel om ons te straffen of om ons iets te leren. Ik ben opgegroeid in een kerkgenootschap dat leerde dat God ziekte gebruikt om je te verootmoedigen, je te breken, of je te straffen. Mij werd geleerd dat ziekte iets positiefs was. Vandaag ben ik het daar 100% mee oneens.

 De waarheid is dat ziekte van de duivel afkomstig is. God maakt je niet ziek. En als je daar ooit aan twijfelt, zal je niet genezen worden.

 Jezus is de afstraling van de Vader (Heb. 1:3). Hij zegt dat Hij alleen maar doet wat de Vader doet (Joh. 5:19). Jezus heeft nooit iemand ziek gemaakt. Hij heeft nooit tegen iemand gezegd: ‘Blijf nog maar wat ziek, je hebt je lesje nog niet geleerd.’ Hij strafte nooit iemand met ziekte. Handelingen 10:38 zegt immers:

 “… hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”

 Ik zal niet ontkennen dat er voorbeelden zijn dat God onder het Oude Testament mensen ziek maakte, maar dat was altijd als straf. Het was nooit een zegen. En wij leven niet meer onder het Oude Verbond. In Galaten 3:13 lezen we: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet … .” Onder het Nieuwe Verbond straft God Zijn kinderen niet met ziekte.

Sommigen van jullie hebben er geen vertrouwen in dat God je zal genezen, omdat je vindt dat je het niet verdient, of je denkt dat je wat moet leren, of misschien ben je ziek omdat God je aan het straffen is. Dat soort gedachten zullen je ervan weerhouden je daadkrachtig uit te strekken en je genezing te grijpen. Daar moet je overheen. Je moet ontdekken dat genezing deel uitmaakt van de verlossing die de Here Jezus bewerkt heeft. Wist je dat het woord sozo meer dan honderd keer in het Nieuwe Testament voorkomt, en dat dat woord alles inhoudt wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht? Dat woord gaat over vergeving van zonden, evenals genezing, verlossing en voorspoed.

 In 1 Petrus 2:24 staat:
“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.”

 Zie je dat deze ene Bijbeltekst vergeving van onze zonden èn de genezing van ons lichaam in één adem noemt? God wil niet dat je met ziekte moet leven, net zomin als dat Hij zou willen dat je in zonde leeft (Kol.2:6). Hij heeft op één en dezelfde manier je zonden vergeven èn je ziekten genezen: door Jezus’ offer aan het kruis. Genezing is onderdeel van Jezus’ verlossing. En het is verkeerd om in stukken te verdelen wat God gedaan heeft. Als iemand mij een aantal cadeautjes geeft en ik zeg: ‘Ik neem er maar eentje van, voor die andere wil ik je bedanken, maar neem die maar weer mee’—daar zou de gever niet blij mee zijn. Jezus is gestorven, niet alleen voor onze zonden, maar ook om te voorzien in genezing voor ons lichaam, en voorspoed, verlossing, vreugde, vrede, visie, enzovoorts, enzovoorts.

 Maar de hedendaagse kerk heeft, om wat voor reden ook, gezegd: ‘Wij moeten alleen vergeving van zonden aannemen, en pas wanneer we in de hemel aankomen, zullen we volledige genezing ervaren en vreugde en vrede, maar voor dit moment mogen we alleen verwachten gered te worden. Wij moeten het alleen zien vol te houden tot we in de hemel komen.’ Jezus zei in Mattheüs 6:10 dat wij moeten bidden: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” Jezus zei ons dat wij moeten bidden dat Gods wil hier op aarde geschiedt, zoals in de hemel. Zal er in de hemel iemand ziek zijn? Nee. Wij worden geacht te verwachten dat wij hier en nu in genezing wandelen.

 Ik veroordeel niemand die ziek is, net zomin als ik mensen veroordeel die in zonde leven. Maar ik zeg dat ziekte niet Gods wil is voor jou. En ik hou genoeg van mensen om ze te vertellen dat ze Jezus als hun Heer moeten aannemen (Joh. 3:3). Ik hou genoeg van je om je te vertellen dat God niet wil dat je ziek bent. Dat is niet Gods wil voor jou. Jezus heeft betaald voor jouw lichamelijk genezing, zoals Hij ook voor de vergeving van je zonden heeft betaald.

 Het is cruciaal dat je weet dat God wil dat je gezond bent, maar dat is nog maar het begin om genezing begrijpen. Ik spoor je aan meer te leren over Gods geestelijke wetten aangaande genezing, met inbegrip van de wetten van geloof en hoe Gods kracht naar je toe stroomt. Dit leg ik allemaal uit in mijn onderwijs God wil dat je gezond bent.

Laat geen dag meer voorbijgaan zonder de waarheid over genezing te begrijpen!

 Wij houden van je,

Er zijn mensen die geloven dat God je ziek maakt en dat gebruikt om je te straffen of je iets te leren. Maar dat is juist het tegenovergestelde van wat Hij voor ons wil! Met Andrews onderwijs God wil dat je gezond bent ontdek je wat Gods Woord nou echt zegt over genezing. Laat je begrip van wat geloof en genezing inhouden en hoe je van God in ontvangst kunt nemen, door deze boodschap verdiepen. Laat je niet meer beperken door wat artsen zeggen—Gods genezing is beschikbaar, maar jij moet leren om je uit te strekken en het te grijpen!