Het is de visie van Andrew Wommack Ministries Nederland om het Ware Evangelie van het volbrachte werk door Jezus Christus te onderwijzen, met nadruk op Gods onvoorwaardelijke liefde, genade en geloof. Dit gebeurt o.a door het uitgeven van Nederlandstalige boeken van Andrew Wommack, door TV uitzendingen op Family7, door gratis studies op onze website, door seminars en conferenties te organiseren en door video-opnames die u kunt bekijken op https://www.youtube.com/user/AndrewWommackNL

“….en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.” (2 Tim 2:2). 

Andrew Wommack Ministries is er ook op gericht om gelovigen toe te rusten om Gods Woord te gaan verspreiden. In 1994 werd de eerste bijbelschool (Charis Bible College) geopend in Amerika (Colorado) om deze visie te gaan verwezenlijken. Vandaag de dag zijn er 70 van deze bijbelscholen, wereldwijd.

Waar we door middel van boeken, TV uitzendingen e.d. proberen om ver uit te reiken, naar alle Nederlandstalige gebieden, beogen we met de bijbelschool om dit onderwijs zo diep mogelijk in de gelovigen te ‘downloaden’; m.a.w. geen hoofdkennis, maar hartkennis ….. zodat levens van mensen ten goede veranderen.

 

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38-39)

“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.” (Johannes 1:17)

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden