Met jouw hulp kunnen we nog meer!

Partners en giften

De activiteiten van Andrew Wommack Ministries Nederland (AWM NL) zijn bedoeld om zo veel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie. Charis Bible College vormt een van die activiteiten. Als jouw leven is veranderd door het onderwijs van Andrew Wommack, help ons dan om de levens van vele anderen aan te raken, zodat ook zij deze verandering mogen ervaren in hun leven. We zijn blij met uw financiële ondersteuning, en weet dan dat God ons de belofte geeft, dat als we zaaien in Zijn Koninkrijk, we er zelf ook door gezegend worden!

“Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.” (2 Korintiers 9:10,11) God is blij met ieder mens die vanuit zijn of haar hart wil geven om Hem te dienen. “Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief ” (2 Korintiërs 9:7).

Word partner!

Partners van AWMN zijn mensen die de bediening van Andrew Wommack een warm hart toedragen en het verlangen hebben om anderen te helpen en te zegenen door middel van dit onderwijs. Zij doen dit door ons maandelijks of jaarlijks financieel te steunen als Grace Partner. Je kunt jezelf opgeven door het Partner Aanmeldformulier in te vullen, zie onderaan deze pagina.
Degenen die al partner zijn en het bedrag per maand willen aanpassen of andere gegevens wijzigen, kunnen het ook doen via dit formulier.

‘Blessed to be a blessing’

Partner aanmeldformulier

Geboortedatum* (notatie als jjjj-mm-dd)

Partnerbijdrage (vanaf 10 per maand)*

Extra belastingvoordeel? Door je gift vast te leggen voor 5 jaar, is jouw gift volledig aftrekbaar! Door onderstaande optie aan te vinken, ga je hiermee akkoord:
Ja, ik leg mijn gift vast voor vijf jaarNee, ik leg mijn gift niet vast voor vijf jaar

Kies je ervoor om je gift voor 5 jaar vast te leggen, download dan ook het formulier van de belastingdienst:
download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
Wij ontvangen het graag ingevuld retour. Dat kan als scan per email of per post (Nikkelstraat 2a 1411 AB Naarden).

Selecteer onderstaande bevestiging om uw aanmelding officieel te maken*
Ik geef toestemming aan Andrew Wommack Ministries Nederland (INCASSANT ID: NL07ZZZ371374500000) om incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om periodiek een bedrag van mijn rekening af te schrijven. Ik geef aan mijn bank toestemming om periodiek een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Andrew Wommack Ministries Nederland. (Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden). Ik stel Andrew Wommack Ministries Nederland vrij van de verplichting om een e-mailbericht te sturen voorafgaand aan de afschrijving. (Uw gift wordt geïncasseerd in de laatste week van de maand.)

*) deze velden zijn verplicht

Jouw gift draagt bij aan:

 • Uitzendingen op televisie
 • Evenementen door heel het land
 • Vertalen van boeken en media
 • Hoogwaardig bijbelonderwijs
 • En veel meer…

Structureel helpen?

Voor elke nieuwe partner vanaf  € 10 per maand ligt een mooi welkomstcadeau klaar: een boek naar keuze van Andrew Wommack, en vanaf € 15 per maand het dagboek: Elke dag met Jezus.

Giften

Andrew Wommack Ministries Nederland is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een ANBI is een door de Nederlandse belastingdienst aangemerkte organisatie, waaraan Nederlandse belastingplichtigen giften kunnen doen, die zij van hun belastingverplichting kunnen aftrekken.
Zie: ANBI verantwoording en jaarcijfers van Andrew Wommack Ministries Nederland.

Je kunt jouw gift overmaken via:
IBAN: NL83 RABO011 4176 485
t.n.v Andrew Wommack Nederland
o.v.v. Gift (of noem een specifiek project)

 

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
 • Bic NR: ABNANL2A   
 • KVK nr. 34384289   
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
 • Bic NR: RABONL2U 
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

7 + 10 =