'Blessed to be a blessing'

De activiteiten van Andrew Wommack Ministries Nederland (AWMN) zijn bedoeld om zo veel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie. Charis Bible College vormt een van die activiteiten. Als jouw leven is veranderd door het onderwijs van Andrew Wommack, help ons dan om de levens van vele anderen aan te raken, zodat ook zij deze verandering mogen ervaren in hun leven. We zijn blij met uw financiële ondersteuning, en weet dan dat God ons de belofte geeft, dat als we zaaien in Zijn Koninkrijk, we er zelf ook door gezegend worden!

"Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt." (2 Korintiers 9:10,11) God is blij met ieder mens die vanuit zijn of haar hart wil geven om Hem te dienen. "Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief " (2 Korintiërs 9:7).

  • Ons rekeningnummer waar je direct je gift naar kunt overmaken is: IBAN: NL83 RABO0114 1764 85  t.n.v . Andrew Wommack Nederland  o.v.v. Gift/Donatie en/of specifieke bestemming  
    Je kunt ons ook steunen met een eenmalige gift door het invullen van het formulier.
  • En als je ons langere tijd wilt steunen, verwelkomen wij je graag als partner! 

Partnersdrukknop partner klein2 kopie kopie kopie kopie kopie

Partners van AWMN zijn mensen die de bediening van Andrew Wommack een warm hart toedragen en het verlangen hebben om anderen te helpen en te zegenen door middel van dit onderwijs. Zij doen dit door ons maandelijks of jaarlijks financieel te steunen als Grace Partner. 
Je kunt jezelf opgeven door het formulier in te vullen. 
Degenen die al partner zijn en het bedrag per maand willen aanpassen of andere gegevens wijzigen, kunnen het ook doen via dit formulier. 

Voor elke nieuwe partner vanaf  €10,00 per maand ligt een mooi welkomstcadeau klaar: een boek van Andrew Wommack. Voor elke nieuwe partner vanaf  €15,00 hebben we het prachtige nieuwe boek 'Elke dag met Jezus' als cadeau beschikbaar. Deze aanbieding geldt tot 31 januari 2017.

Kijk naar een video van Andrew waarop hij uitlegt hoe de bediening wereldwijd Gods Koninkrijk brengt, dankzij jullie steun als partners.

Kijk naar een video van Andrew & Jamie waarop ze jullie bedanken voor het partnerschap. 

Schenken met belastingvoordeel

anbi logo

Uw donatie kan nog meer effect hebben wanneer u uw periodieke gift voor een periode van minimaal vijf jaar vastlegt. Dan is deze namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Giften die niet schriftelijk vastgelegd worden zijn slechts voor een klein deel aftrekbaar en dan alleen boven een bepaalde drempel.

Klik hier voor het downloaden van het formulier waarmee u deze aantrekkelijke vorm van doneren zelf kunt regelen.

AWMN is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een door de Nederlandse belastingdienst aangemerkte organisatie, waaraan Nederlandse belastingplichtigen giften kunnen doen, die zij van hun belastingverplichting kunnen aftrekken.

Zie: ANBI status/ RSIN nummer van Andrew Wommack Ministries Nederland

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden