AW

GETUIGENIS VAN ANDREW 

Ik groeide op in een Christelijk gezin en werd op achtjarige leeftijd wedergeboren, maar tegen het einde van mijn tienerjaren, op 23 maart 1968, veranderde alles. Door een ontmoeting met God werd mijn leven getransformeerd. Het was alsof ik in een spiegel keek en mezelf zag zoals ik was – een hypocriet, een Farizeeër die verteerd werd door wettische gebondenheid. Ik beleed mijn zelfingenomenheid en verwachtte dat de toorn van God op me neer zou komen, maar in plaats daarvan overspoelde God me met Zijn liefde en veranderde mijn leven drastisch.

Daarna nam ik het levens-veranderende besluit om mijn studie op te geven, zodat ik als student geen uitstel meer had van militaire dienst en als dienstplichtige naar Vietnam werd gestuurd. Daar, tijdens mijn tewerkstelling als de assistent van de legerpredikant, gaf God me een grondige kennis van Zijn Woord en bepaalde mijn levensloop. Terug in de Verenigde Staten, in 1972, trouwde ik met Jamie en de volgende zes jaar gaven we Bijbelonderwijs en leidden we drie kleine kerken. We kregen ook onze twee zonen, Joshua en Jonathan.

In 1976 werd voor de eerste keer mijn radioprogramma Gospel Truth (de waarheid van het Evangelie) uitgezonden door een klein radiostation in Childress in Texas. In 1980 verhuisden we naar Colorado Springs. Onze visie op onze bediening was om over de hele wereld de waarheid van het Evangelie te onderwijzen aan het lichaam van Christus, met nadruk op Gods onvoorwaardelijke liefde en de balans tussen genade en geloof. Maar daar bleef het niet bij.

In 2 Timotheüs 2:2 schreef Paulus aan Timotheüs om dat wat hij van hem had gehoord toe te vertrouwen aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Ik wist dat ik hetzelfde zou doen. In 1994 werd een hoeksteen van de bediening gelegd: Charis Bible College – een school die zich toelegt op het toerusten van gelovigen voor de bediening door gezond Bijbels onderwijs en praktische training.

In januari 2000 zond ik voor het eerst het Gospel Truth televisieprogramma uit. De reacties waren overweldigend. Op het ogenblik bereiken we dagelijks een publiek van meer dan drie miljoen mensen.

Tegenwoordig blijft de bediening zich uitbreiden. Jamie en ik kunnen het niet alleen doen. Charis heeft nu scholen over de hele wereld.

Deze bediening is goede grond. Word partner van ons om de boodschap van Gods liefde en genade verder en vergaande te brengen. God zegene je!

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden