Hoe reageer jij in een crisissituatie? Als je oog in oog staat met een crisis, bedenk dan wat Jezus tot Zijn discipelen zei op de avond voor Zijn kruisiging: “Laat uw hart niet in beroering raken” (Joh. 14:1)

Andrew kopieStel je voor hoe het geweest zou zijn als jij één van de discipelen van Jezus zou zijn op die laatste avond. Zij zagen dat Hij gearresteerd werd, geslagen en gekruisigd. Al hun hoop en dromen waren in Hem geworteld en toen ….. was Hij dood en ogenschijnlijk verslagen.

De verwarring, het leed en de pijn daarvan alleen al waren waarschijnlijk onverdraaglijk, maar daarnaast kwamen ook de gedachten erbij: Wij hebben zoveel opgegeven, familie en ondernemingen achtergelaten, alles geriskeerd in het geloof dat Jezus de Messias was. Was dat allemaal voor niets? Hoe lang zal het duren voordat ze óns oppakken? Nou, dat is echte stress en druk.

Persoonlijk geloof ik dat, hoe de eerste reactie van mensen op een crisis is, uit zal maken of ze er wel of niet doorheen komen. Sommige mensen laten hun emoties en pijn met hen op de loop gaan, waardoor ze enorme bolwerken en ongeloof in hun hart opbouwen. Dan, als de bolwerken zich stevig hebben vastgezet, keren zij zich tot God en vragen Hem om hulp. Ze realiseren zich niet dat het veel gemakkelijker is om te zorgen dat de storm van de crisis hun hart niet binnenkomt, dan om het er later weer uit te krijgen.

We leven in een gevallen wereld en beproevingen zullen komen. We kunnen er niet omheen, maar als we voorbereid zijn, kunnen we ze wel verhinderen om in ons binnen te dringen. Het maakt niet uit of je gescheiden bent, financiële tegenvallers hebt gehad of dat je met ziekte te kampen hebt; met God kun je elk probleem aan, als je gelooft en niet in paniek raakt.

Je kunt je emoties en gevoelens onder controle houden. Je kunt zelf depressies in toom houden en beslissen of je al dan niet bemoedigd of ontmoedigd zult zijn. Jezus zou niet gezegd hebben “laat uw hart niet in beroering raken”, als dat niet mogelijk zou zijn. (Joh. 14:1) Het zou onjuist van Hem zijn als Hij je zou zeggen iets te doen, dat je niet zou kunnen doen. Het feit dat Hij je zei het te doen, betekent dat je zowel de capaciteit als de kracht ervoor hebt.

Als jij opstaat en doet wat je kunt doen, zal God je bovennatuurlijke energie geven. Petrus kon niet uit eigen menselijke kracht op het water lopen, maar hij stapte wel in eigen kracht uit de boot. Het moment waarop hij de eerste stap zette, nam de bovennatuurlijke kracht van God het over en maakte het mogelijk voor hem om op water te lopen. 

De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1Pet. 5:8). Als je hem in dit leven nooit tegen het lijf loopt, kan het best zijn dat het komt doordat je dezelfde kant opgaat. Maar als je je omdraait en tegen de stroom in gaat, het plan van God voor je leven volgend, zul je tegenstand ervaren. Dus zul je moeten weten hoe je je hart kunt beschermen om niet in beroering te raken.

Als jij opstaat en doet wat je kunt doen, zal God je bovennatuurlijke energie geven.

In de bijna vijftig jaar dat ik in de bediening sta, ben ik al vaak met crises geconfronteerd. Maar God is altijd trouw geweest en heeft me laten zien hoe ik er weer bovenuit kon komen. Ik wilde anderen laten zien hoe zij dezelfde overwinningen konden behalen als ik, dus begon ik erover te bidden. Ik zei: “Heer, het zou echt fijn zijn als al deze verschillende waarheden op één plek in de Bijbel te vinden zouden zijn. Dan zou ik mensen gewoon vanuit die Schriftgedeeltes kunnen leren, wat te doen in tijden van een crisis.” De Heer beantwoordde dat gebed, door mij naar Johannes 14, 15 en 16 te leiden. Deze hoofdstukken bevatten de sleutels om iedere situatie die wij tegenkomen, te overwinnen.

Wij houden van je. God’s zegen,

Andrew and Jamie

 

____________________________________________________________________

Leef in het beste wat God heeft

Jarenlang heb ik al over dit onderwijs nagedacht en ik geloof dat de Heer wil dat ik het nog uitgebreider uit ga leggen dan voorheen. Het gaat over leven in het beste wat God heeft.

           De Heer liet me heel duidelijk zien dat de belangrijkste reden dat wij niet leven in het beste dat Hij voor ons heeft, is, dat we bereid zijn met minder genoegen nemen. Soms worden we meer beïnvloed door de wereld dan door God's Woord. Soms zijn we “dom gehouden” door veel minder te accepteren dan wat God voor ogen had. Zo lang we kunnen leven met minder dan het beste van God, zullen we dat doen.

            Als je niet Zijn beste ervaart, moet je waarschijnlijk eerst moe worden van het moe worden. Je moet een heilige ontevredenheid hebben van de middelmatigheid, voordat je zal kunnen gaan ervaren wat God’s beste voor jou is. Dat gebeurt niet door toeval of automatisch. Als je er niet aggressief achteraan gaat om het te krijgen, dan zal het niet gebeuren.

Alles in onze gevallen wereld gaat van goed naar kwaad. Zonder inspanning worden de dingen niet beter. We moeten zoeken om te vinden, kloppen om de deur geopend te krijgen en vragen voordat we ontvangen (Mt. 7:7). We moeten onze blik verdiepen en hoger mikken. De meeste mensen schieten op niets en schieten daardoor altijd raak.

Jer. 29:11 zegt: “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Een andere vertaling zegt dat Zijn gedachten “een hoop en een toekomst geven”.

Toen de Heer tot Jeremia sprak om deze woorden op te schrijven, was Israël geruïneerd. De stad Jeruzalem lag in puin en veel mensen waren gevangen genomen en naar Babylon afgevoerd. Gedachten van vrede waren waarschijnlijk het laatste waar zij aan konden denken.

Maar Jeremia ging in de verzen 12-13 door met te zeggen:

“Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, 
en Ik  zal naar u horen; 
dan zult gij Mij zoeken en vinden, 
wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.”

Mensen hebben mij verteld dat ze gebeden hebben en God geloofden, maar dat er niets gebeurde. Deze verzen in Jeremia beloven wat anders. De sleutel is, dat je moet zoeken met je HELE hart. Dat is het missende onderdeel. Je moet het punt bereiken dat je niet wilt leven zonder het beste dat God voor je heeft.

Deze houding vind je meestal niet in het leven van te veel Christenen. De lat van verwachting is verlaagd met betrekking tot genezing, financiën en meerdere kwesties. Ik wil niemand veroordelen. We zijn allemaal opgevoed en beïnvloed door een goddeloze cultuur. En niemand leert in één dag hoe je het beste krijgt van wat God voor je heeft. Het is een proces, maar we moeten ons wel in die richting begeven. Ik ben daar ook nog niet aangekomen, maar ik ben wel vertrokken en ben onderweg.

Ik heb dit verhaal al eens eerder gebruikt, maar het is zo’n goed voorbeeld, dat ik het opnieuw vertel. In één van mijn samenkomsten vroeg een man voor gebed en vertelde me dat hij een vreselijke pijn in zijn nek had, naast een lijst van andere problemen: ischias in zijn been zorgde voor pijn in zijn voet, zenuwpijnen enz.

            Toen zei hij tegen me: “Als God alleen maar die pijn in mijn nek kon genezen. Met de rest kan ik wel leven.” Ik zei: “Mmm, ik begrijp het. Als we God vragen om alle dingen tegelijk te genezen, gaan de lichten in de hemel wellicht over tot schemerlicht. Ik weet niet of God dat wel toe kan laten.”

            De man keek me even aan en zei toen: “Dat was nogal dom, he?” En ik was het daarmee eens. Weet je, we hoeven niet met minder dan volledige genezing genoegen te nemen – het beste van God. Net als bij deze man, is het de houding van mensen die in de weg staat om hun genezing te ontvangen.

            Christenen zouden in bovennatuurlijke gezondheid en financiele voorspoed moeten wandelen. Maar velen zijn net zo ziek en arm als hun niet-gelovige medemens. Je zult nooit het beste ontvangen dat God voor je heeft, totdat je volledig ontevreden bent met het mindere – niet tevreden met middelmatigheid.

            Op een dag staan we allemaal voor God. En als dat gebeurt, dan zullen we ten volle kennen, zoals wijzelf gekend zijn (1Kor.13:12). In een oogwenk zullen we weten wat wij hier op aarde gehad zouden kunnen hebben. We zullen begrijpen wat het betekende dat dezelfde kracht, die Jezus uit de dood deed opstaan, al die tijd binnen in ons aanwezig was (Ef.1:18-20).

            Tenzij je bereid bent je staande te houden en het gevecht van geloof te vechten, zal de wereld je verslaan. Als je jezelf niet aanspoort, zul je op de bodem blijven steken. De wereld gaat je niet aanmoedigen om naar het beste van God uit te reiken, en de meeste Christenen ook niet.

            We moeten ons realiseren dat het erom gaat dát te ontvangen wat God al voor ons gedaan heeft en het er niet om draait dat God nog iets zou moeten toevoegen aan wat Hij al voor ons gedaan heeft. God hoeft ons niet te genezen; door Zijn striemen zijn wij al genezen (1Pet.2:24). Die wonderbaarlijke genezingskracht is al in ons. We hebben het niet nodig dat God dingen voor ons doet: we moeten geloven dat Hij het al gedaan heeft en leren hoe dat te ontvangen.

            Ik wil je aanmoedigen om in het beste wat God voor je heeft te gaan leven. Ik heb een nieuw boek geschreven dat gevuld is met waarheden, die de resultaten, die je op dit moment in je leven ziet, zullen veranderen. Voor informatie en hoe dit Engelstalige boek te verkrijgen, ga naar www.LivingInGodsBest.com

            Er is ook een CD en DVD (Engelstalig) van dit onderwijs beschikbaar.

            Maak je klaar om te gaan leven in het beste dat God voor je heeft!

God’s zegen,

Andrew and Jamie

Schaf jouw Geestelijk overlevingspakket aan

Andrew Wommack biedt je de mogelijkheid om een Geestelijk overlevingspakket aan te schaffen. Een geweldige verzameling lessen op USB, in audio en video. Dit Geestelijke Overlevingspakket met 16 lessen en televisieserie is in Amerika te bestellen voor $75 (in plaats van $115).

Of kies voor een uitgebreider pakket met meer dan 80 uur audio/video onderwijs op USB én 5 mooie boeken voor slechts $249 (in plaats van $572!!)

Andrew: "Dit alles is het resultaat van wat de Heer mij door deze Schriftgedeeltes heeft geleerd. Ik moedig je aan om deze serie onderwijs of pakket te bestellen. En, als je op dit moment geen crisis hebt, is het goed om voorbereid te zijn, want beproevingen staan ons te wachten in deze wereld."

Je kunt dit ENGELSTALIG materiaal bestellen in Amerika via: www.awmi.net

 

Tip bij dit artikel: 

Cover JeHebtHetAl NL voorzijde

Bestel dit boek in onze webshop. 

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden