Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Mattheüs 26:28)

Het Griekse woord voor “testament” of “verbond”, dat hier gebruikt is, is diatheke en dat gaat voornamelijk over een contract, een verbond, een overeenkomst of een belofte (Gal. 3:17). In Vine’s dictionaire van Nieuw Testamentische Woorden wordt dit woord omschreven als “geeft niet het idee weer, dat het gaat om een overeenkomst tussen partijen, maar een verplichting door één persoon aangegaan”. Met andere woorden, in het Nieuwe Verbond gaat het niet om wat wij voor God kunnen doen, maar om wat God voor ons gedaan heeft.

Het principe van het Oude Verbond was “doen” en dan zullen we leven (Rom. 10:5) Het principe van het Nieuwe Verbond is “Het is gedaan”.(Rom. 10:6-9) en dat houdt in: verlossing, verzoening, rechtvaardiging en heiliging. Het werk is gedaan, klaar!! We zijn volmaakt geworden in Hem (Kol. 2:10)!

Als het Oude Verbond volledig en compleet zou zijn, zou er geen noodzaak zijn geweest voor een nieuw verbond (Heb. 8:7). In het Oude Verbond kon niemand zich erin berusten, want het was gebaseerd op het werk van mensen (Ex. 19:5-8).

De nieuwe overeenkomst is echter totaal gebaseerd op God’s genade (Rom. 4:4-5). Onder het Oude Verbond kwamen mensen nader tot God door een priester (Heb. 5:1), terwijl onder het Nieuwe Verbond mensen direct tot de Vader kunnen komen door Jezus Christus (Heb. 4:16).  Onder het Oude Verbond leidden de zonden van de mens hem naar zijn dood (Heb. 10:28), terwijl onder het Nieuwe Verbond, God genadevol is tegenover de onrechtvaardigheid van de mens (Heb. 8:12, 1 Joh.1:8-9 en 2:1). Onder het Oude Verbond konden mensen niet gereinigd worden van hun zonde-bewustzijn (Heb. 10:1-4); terwijl onder het Nieuwe Verbond de zonden en ongerechtigheden van de mens niet meer herinnerd worden (Heb. 8:12 en 10:17) en hun schuldige geweten gereinigd is. (Heb. 10:22)

Schermafbeelding 2017 04 21 om 14.29.23

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden