Is er iemand in je leven die je tegen de haren instrijkt? Zo ja, dan heb je misschien niet in de gaten dat het in werkelijkheid niet die persoon is, maar een personage daarachter, die probeert via die persoon toegang tot jouw leven te bemachtigen.

Efeze 6:10-12 zegt:

Voorts, weest krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Als gelovige moet je je bewust zijn van wat er zich in de geestelijke wereld afspeelt.

            De meeste Christenen hebben een humanistische kijk aangenomen over hoe de dingen gaan in het leven. Met humanistisch bedoel ik, dat ze dingen oppervlakkig bekijken. Ze zien de geestelijke wereld niet die achter alles zit.

Wat je doet en wat je zegt komt voort uit hoe je denkt; en daarmee geven je handelingen dus blijk van waaruit je wordt beïnvloed.

Waardoor wordt jouw denken beïnvloed, gedomineerd en gedreven? Naar wie luister jij – naar God of satan?

Geloof jij dat je de manifestatie van je genezing zult ontvangen?

Heb je een doorbraak nodig in je financiën?

Er zijn bepaalde geestelijke wetten waarmee je moet samenwerken, door je autoriteit als mens te gebruiken. Als je niet in geloof uitstapt om met God in deze gebieden samen te werken, zullen die dingen niet gebeuren. Maar veel Christenen weten gewoon niet waar zij autoriteit over hebben.

            De Bijbel zegt in Mat. 10:8: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet weg.” Als wij ons deel niet doen, zal het niet gedaan worden. God grijpt niet in om te doen wat Hij ons heeft opgedragen te doen. Bidden,  pleiten of smeken brengt daar geen verandering in. Maar de meeste mensen geloven andere dingen dan de Bijbel hen vertelt, en handelen dus niet naar Gods Woord

            Wij, die in het Lichaam van Christus zijn, moeten ontdekken wat God ons gegeven heeft;  we moeten erachter komen wat onder onze autoriteit valt en die autoriteit aanwenden, op de manier zoals God het bedoeld heeft. Laten we onze verantwoordelijkheid oppakken en afrekenen met ongeloof. Laten we al die religieuze doctrines afwijzen die zeggen “Wat gebeuren moet, zal gebeuren. God bepaalt wie er gered en genezen wordt. Hij is soeverein.” Met zulke doctrines ontslaan wij onszelf van onze verantwoordelijkheid en schuiven we de schuld naar God’s kant als we negatieve dingen meemaken.  Hij is niet degene die faalt – wij zijn dat.

            Ontdek de krachtige waarheden achter geestelijke autoriteit en begin echte resultaten te zien door mijn onderwijs The Believer’s Authority (De Autoriteit van de Gelovige), te verkrijgen op CD, de DVD van de tv opnames of op een Live opgenomen DVD serie, maar ook als boek en als studie gids (alles Engelstalig te bestellen via awmi.net). In dit onderwijs laat ik je het geestelijke belang van je keuzes, woorden en acties zien. En je krijgt inzicht hoe je stand kunt houden tegen de aanvallen van satan en hoe je het beste van God tot je kunt nemen.

We houden van je,

Andrew en Jamie

PijlAWMIn de maand oktober bieden we dit in het Nederlands vertaalde boek aan met korting. Geen €11,95 maar dit geweldige boek voor slechts €9,95. Bestel het boek online.

Word je partner van ons voor minimaal 10 Euro per maand, dan krijg je het boek helemaal gratis en als bonus daarbij de geïllustreerde DataDVD ‘Geest, ziel en lichaam’. Klik hier om je te registreren als partner.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

ANikkelstraat 3A
 1411 AB Naarden